01.04.2012 | av Steinar Slotten  

Toppbilde
Illustrasjonsfoto, "Skrik" av Munch (Scanpix)

Mange åndelige veiledere velger i dag å svare nei på dette spørsmålet. Helvete finnes ikke sier de, det er bare billedlig talt. Men har du spurt deg selv; hvorfor måtte Jesus dø dersom det ikke finnes en fortapelse?

Påskens budskap er et stort drama som handler nettopp om dette spørsmålet. Joh 3:16 er ikke uten grunn kanskje det mest kjente verset i hele Bibelen. Her står det: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jesus, Guds egen sønn, kom altså for å redde det som var fortapt. Da må vi spørre oss selv, hva er det som var fortapt?

Bibelens første kapittel starter med selve skapelsen. Gud skapte menneske i sitt bilde (jfr. 1. mos.1.26) og han la sin egen natur ned i oss, ja, han la evigheten ned i vårt hjerte sier Forkynneren (jfr. Fork. 3.11). Guds opprinnelige plan var at vi for alltid skulle høre ham til. Men menneske gjorde opprør mot Gud og synden kom inn i verden. Med synden kom det et brudd, hvor menneske ikke lenger levde etter Guds vilje. Slik beskriver Paulus dette: De (menneskene) byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor Skaperen (Rom 1:25). Det som startet så godt endte nå svært så dramatisk. Synden hadde skapt et skille mellom Gud og oss mennesker.

Dette skille åpner for to ulike tilstander, og nå nærmer vi oss evangeliets hoved sannhet. Bibelen sier at; syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6:23) Død og liv er to ulike tilstander som ikke kan forenes. Det betyr at dersom det finnes en himmel finnes det en fortapelse. Å ikke eie det evige liv er det samme som å være fortapt. Derfor utgjør påskens budskap en forskjell mellom liv og død, himmel og helvete. Korset er selve symbolet på dette valget. Mange ønsker å ta fortapelsen bort for da trenger de ikke å velge. De forsøker å latterliggjøre det hele. Men Guds ord sier: For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. 1Kor 1:18

Ja, det finnes en fortapelse, like sikkert som det finnes en himmel. Derfor er det så viktig at vi tar i mot den frelse som gis oss i Jesus Kristus. For det er sant det som står: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.