16.09.2019  

Toppbilde

- hva vi brenner for som kirke

Vi er en lokal kirke som består av helt vanlige mennesker som ønsker å være med i et kristent fellesskap. For oss er det å oppleve Guds nærhet viktig, men også dette å kunne dele med andre det som møter oss i livet. Vårt ønske er å være med å inspirere andre til å bli kjent med Jesus og komme inn i hans nærhet.

Velkommen til oss

Uansett bakgrunn håper og tror vi at Betania kan være et hjem der du, sammen med mange andre, kan få leve et liv ut ifra den hensikt Gud har for deg.

bildeOppdraget

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28:18-20

Hva ser vi?

VI SER EN KIRKE:
  - som gjør evangeliet om Jesus kjent, nær og levende for alle mennesker

Hvorfor?

VI ØNSKER Å GJØRE JESUS:
KJENT:
  - fordi han er Guds sønn, sendt til oss for å gi oss evig liv
NÆR:
  - fordi han har makt til å tilgi synd, gi legedom, fred, fremtid og håp
LEVENDE:
  - fordi at han gir liv og overflod av liv, slik at vi kan leve og vitne om ham


Hvordan?

VI ØNSKER Å HA ET SPESIELT FOKUS PÅ:

  JESUS:
  - fordi vi bekjenner ham som menighetens Herre
  - fordi han er vårt forbilde og læremester
  NESTE GENERASJON:
  - fordi vi er kalt til disippelskap, så vi kan gi videre det vi selv har fått
  - spesielt til barn og unge fordi de er fremtiden og de trenger gode veivisere
  MISJON:
  - fordi Jesus har kalt oss til å gjøre ham kjent, nær og levende for alle mennesker
  HJERTE:
  - fordi vi vil være en kirke som bygger nære og gode relasjoner, både til Gud og til mennesker
  FELLESSKAP:
  - bygge gode møteplasser for alle generasjoner
   STOR-FELLESSKAP fører oss sammen i lovsang, undervisning og fellesskap som Guds familie
   SMÅ-FELLESSKAP fører oss nærmere hverandre, og som hjelper oss til å vokse og utvikle en levende tro
  BØNN:
  - fordi bønn er korteste vei inn i Guds nærhet
  - fordi at når vi ber inviterer vi Gud inn i våre liv med sin herlighet og kraft
  - fordi bønn forandrer mennesker og situasjoner