18.11.2012  

bilde

Jeg brenner for den lokale menigheten

«Menigheten er en viktig møteplass i vår tid, og det er vår oppgave å gjøre den aktuell for de menneskene som er rundt oss. Mennesker tror på Gud, men de tror ikke på menigheten, det er vår utfordring» sier pinsevennenes leder Sigmund Kristoffersen.

bilde

Denne helgen har han besøkt Bodø og søndag talte han i møte her hos oss. Han pekte på at menighetslivet må være relasjonsstyrt. Det handler om nærhet til Jesus og til mennesker. Jesus hadde fokus på mennesker. Han tenkte aller helst på de små, utstøtte og de ingen andre ville ha noe med å gjøre. Han betjente mennesker midt i deres egen hverdag på en overnaturlig måte, samtidig som han også var menneskelig og nær den enkelte. På denne måten gjorde Jesus evangeliet nært og relevant for de som ikke trodde. Vi må ha Gud i sentrum for alt vi gjør og flytte menighetslivet nærmere vår egen hverdag, sa han blant annet.

Etter møtet understreket han at det er nettopp dette han er opptatt av nå, som leder i bevegelsen. «Vi må bli flinkere til å nå de som ikke tror».

- Hvordan har du opplevd møtet med menighetene her i nord?

Det er 10-15 år siden jeg var i denne regionen for første gang, og jeg opplever at det skjer mye spennende akkurat nå. Flere steder er det startet opp bønnearbeid og enkelte menigheter er i ferd med å reise seg. Vi er alltid sterkere sammen enn hver for oss. Derfor ønsker vi fra lederådets side å stimulere til samarbeid menighetene i mellom. Vi har på lørdagens LEDsamling i Bodø presentert vårt konsept som heter LED-regional. Det vil nå bli arbeidet videre med tanke på å få til en LED regional Nordland i løpet av neste år, sier Kristoffersen.