01.02.2012 | av Steinar Slotten  

bilde

Gud vil at vi skal be mer!

«Jeg føler at Herren minner meg til stadighet på at vi må be mer til Gud», sier Svein Wangen. «Vil vi se et gjennombrudd er bønn og innvielse veien og gå». Svein er en bønnekjempe som alltid har gått foran i bønn. Nå opplever han at mange ønsker å gå med.

Menigheten har i over to år vært samlet til bønn to kvelder i uka. Dette har vært med på å forme menighetens åndelig liv. Vi merker det i møtene og vi opplever at menigheten har fred, blir oppbygget og vokser ved Den Hellige Ånds hjelp. (Jfr Apg 9:31) Betania har for øvrig alltid prioritert bønn. Bønnemøte på tirsdagene har vært det siste de har kuttet ut. Som menighetsleder har Svein over 25 år vært en drivkraft her. Nå opplever han at menigheten reiser seg i bønn som aldri før.

Svein: «Det er helt tydelig en positiv utvikling i menigheten nå, bønnemøtene har løftet seg veldig. Spesielt viktig er dette med samdrektig bønn, der DHÅ virkelig får tak. Det er ikke nødvendig at alle skal be etter hverandre, og gjerne om det samme. Vi kjenner at det er lettere å be, ja, lettere «å komme igjennom». Det har rett og slett blitt mer løsermakt i bønnemøtene».

Jeg spør: Hva er nytt, hva gjør dere nå som ikke ble gjorde tidligere?
«Pastoren har hjulpet oss til å utvikle bønnemøtene. Vi satt nok fast i våre innøvde mønstre tidligere. Det viktigste har jeg allerede nevnt, dette med samdrektig bønn, at vi alle ber om det samme på en gang. Bønn er ikke å lytte til hverandre, men å ha blikket rettet mot Gud. Dette gjør at innvandrende i menigheten også kan be på sitt eget språk. Vi har også skrevet ned de ulike bønneemnene og bønneområdene på bønnekort. De deles så ut, enten vi ber i grupper eller også enkeltvis. Dette har gjort bønnemøtene mer allsidig og sterkere», sier Svein.

Samles en dag til i uka

Gud vil at vi skal be mere, slik at hans vilje får bryte igjennom. Dette er avgjørende om vi skal oppleve et åndelig gjennombrudd. Derfor har jeg tatt til orde for at vil skal samles enda dag i uka til bønn. Vi har opplevd at flere utenfor menigheten har fått sett at «huset skal fylles». For meg personlig er det sterkt å se at den forventning noen få har bært på tidligere nå griper hele menigheten. På siste bønnemøte ble det bestemt at vi nå skal ha et bønnemøte til, på dagtid. Vi vil be inntil det bryter igjennom!