06.02.2017 | av Steinar Slotten  

bilde

Visjon

Helen Keller, som var født, blind, døv og stum fikk en gang dette spørsmålet: «Hva ville være verre enn å bli født blind?» Hun svarte «Det må være å ha syn, men ingen visjon». Bibelen gir henne rett i denne betraktningen, den sier: Uten visjon (åpenbaring) går vi til grunne (villspor) Ordspr. 28:19.

En visjon uttrykker hva som er målet med det vi gjør, og hva vi ønsker å oppnå. Det forteller også hva det er som gir oss energi, drivkraft og glød. Da skjønner vi bedre hvorfor Helen Keller mente at visjon er avgjørende. Hennes indre drivkraft og visjon viste at selv om hun var født blind, døv og stum, kunne hun nå de målene hun selv satte seg.

Nær Gud

Vår drivkraft er å bringe mennesker inn i Guds nærhet, frelst og rettferdig på grunn den kjærlighet og nåde som han viste oss igjennom sin sønn Jesus Kristus. Vi ser en menighet fylt av glede og tilbedelse. Et møtested der alle generasjoner står sammen for å oppfylle det oppdraget Jesus selv har gitt oss som menighet i Matt 28:18-20: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! .

Nær mennesker

Vårt oppdrag er å være tilstede i verden og søke det som er fortapt, og gjøre Jesus synlig for alle mennesker. Vi vil være en menighet som ser den enkelte, slik Jesus ser oss. Vi vil være en menighet som bygger gode relasjoner og hjelper hverandre til sann etterfølgelse av Jesus.

Kort sagt er vår visjon å arbeide for at alle skal stå: NÆR GUD - NÆR MENNESKER .