08.12.2009 | av Steinar Slotten  

Toppbilde
Foto: Jaimie Trueblood / AP

Josef – helten som ble borte

Det er ikke så mye vi får vite om Josefs liv. Etter noen hektiske begivenheter rundt Jesu fødsel blir han borte fra historien. Maria derimot blir med igjennom hele evangeliene og videre over i beretningen om den første menighet. Katolikkene har tilkjent Maria en guddommelig natur og tror at hun fortsatt kan gå i forbønn for oss ovenfor sin sønn Jesus Kristus.

Men hva med Josef? Han er på mange måter helten som ble borte. Spørsmålet er, ville vi hatt noe evangelie uten hans medvirkning? Neppe, og det er klare grunner for å kunne hevde det.

Maria – en ugift kvinne som ventet barn

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor, Maria, var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. (Matt 1:18)

Sett at Josef gikk fra Maria etter det som skjedde rundt hennes unnfangelse, hva hadde skjedd da? For det første måtte Maria da ha bært frem Jesubarnet som alenemor. Jødene ville ha sett på Maria som en kvinne som hadde drevet hor. Loven hadde dømt henne som uren, ettersom seksuell omgang utenfor et legitimt ekteskap er forbudt ifølge det 6. Budet (2M 20:14 [NO78: bryte ekteskap]). Men var det sant, dersom piken ikke var jomfru [gift red.mrk], da skal de føre henne ut foran døren til hennes fars hus, og mennene i hennes by skal steine henne til døde, fordi hun har gjort en skammelig gjerning i Israel og drevet hor i sin fars hus. Slik skal du utrydde det onde hos deg. (5M 22:20f) Selv om det ikke var så vanlig å bli steinet på Marias tid, ville utvilsomt både hun og Jesus blitt utstøtt som urene.

For Jesus ville også ha vært uren etter loven: Ingen som er født i hor, skal være med i Herrens menighet, selv ikke hans ætt i tiende ledd skal være med i Herrens menighet. (5M 23:2) Etter jødisk skikk ville man i et vanlig familieforhold tiltale Jesus som "Josefs sønn". Eller slik evangelistene gjør det, som "tømmermannens sønn". Et unntak finner vi hos Markus. Han kom til sitt hjemsted Nasaret, og i synagogen lærte han dem står det i Mark 6. Det er nok sannsynlig at følgende uttalelse falt etter at Jesus hadde sagt noe de ikke likte å høre. Er ikke dette tømmermannen, Marias sønn (…) – Og de tok anstøt av ham. (Mark 6:3) De stiller altså her spørsmålstegn ved Jesu renhet etter loven. Ved å tiltale han som "Marias sønn" antyder de at Jesus er født utenom ekteskap, og at han dermed er født i hor.

Han var, etter det folk holdt ham for...

Han var, etter det folk holdt ham for, sønn av Josef… (Luk 3:23) Det er Josef som gjør Jesu gjerning mulig ovenfor jødene. Messias kunne ikke være født i hor. Selv om Jesaia profeterer at Messias skulle bli født av en jomfru (Jes 7:14) kunne dette forståes som "av en kvinne som ikke før hadde født barn". Elisabeth var, ut i fra et slikt syn, et langt mer verdig alternativ. Også for Josef var nok dette vanskelig å begripe. Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. (…) Da Josef var våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og han førte sin hustru hjem til seg. (Matt 1:20-25) Josef valgte å tro Gud! Igjennom sin handling gav Josef Guds sønn plass i sin slektstavle. Et lite paradoks: Mens Jesus bøyde seg inn under en fallen slekt, fikk han i jødenes øyne med dette religiøs renhet etter jødisk lov. Ved å ta Maria til seg, unngikk de å bli stemplet som urene.

Josef – drømmeren

Profeten Joel sier at unge menn skal ha syner (Joel 3:1). Om Josef står det at han fikk to viktige drømmer som var fra Herren (Matt.1:20 og 2:13). Første gang fikk han vite hva som hadde skjedd ved Jesu unnfangelse, og den andre gangen var etter at de vise menn hadde besøkt dem i Betleham. Når kong Herodes hørte at en kongesønn var født, forsøkte han å drepe Jesus. Hva hadde skjedd dersom ikke Josef hadde vært der den gangen? Maria var sårbar, fokusert på å være mor for sin førstefødte sønn. Her er det Josef som står som et vern mot fiendens trusler. Det er han som er lydhør og tror Gud.

Han trodde Gud!

Josef tror på drømmen han får og handler på Guds tiltale. Derfor er Josef min helt! Mens Maria fikk se engelen Gabriel i all hans herlighet, hadde Josef en enkel drøm. Mens Maria kunne finne støtte hos Elisabeth, en som hadde opplevd det samme som hun selv - måtte Josef velge å stole på Guds tiltale, mottatt i en drøm. Ikke bare en gang, men to ganger grep han inn i verdenshistorien ved å tro at Gud hadde talt til ham i drømme.
Har du drømt noen gang for så å våkne å si - "hmmm, det var vel bare noe jeg innbilte meg i drømme". Se for deg at det var deg Gud kom til den natten, ville du ha handlet slik Josef gjorde? Han ble ikke sint, eller søkte hevn som en bedratt mann. Han tenkte mest på Maria, og var ydmyk nok til å lytte og tro det beste om Maria. Josef elsket både Gud og Maria så høyt at han trodde på det Maria fikk høre av engelen selv: For ingenting er umulig for Gud. Det er bare en ting vi kan ha til ettertanke, Josef trodde det Herren sa til ham. Det er ikke mange av oss som får besøk av en engel, slik Maria fikk det. Men mange av oss har hørt Herrens ord, enten igjennom en stille hvisken i vårt indre eller igjennom Guds eget ord. Josef trodde Gud, derfor er han min helt!