08.12.2009 | av Steinar Slotten  

Toppbilde

Mens vi venter...

Har du prøvd å snakke til et barn som er opptatt med sin egen lille verden? Det er ikke alltid like enkelt å få kontakt. De er opptatt, deres oppmerksomhet er rettet en annen vei. "Å tale for døve ører.." sier ordtaket. Men av og til lykkes man, barnet løfter hodet og du forstår at du er hørt og sett. Hvilken vidunderlig opplevelse!

Sal 24:9: Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn!

Jeg tror Gud også sliter litt, av og til, med å få kontakt med sine barn. Særlig nå i julestria. Bibelordet sier; Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn! Jo da, hodet har sine porter, de fleste av sansene våre sitter her. At de har porter er sant og visst. Noen ganger lukkes både øyne og ører som om du smeller igjen en svær port. Du kommer ikke igjennom, og det kan jo trenges i det stresset vi omgir oss med. Da er det godt å lukke verden ute litt. Men hva med Gud? Lukker vi oss også for ham? Hvor lenge er det siden du løftet hodet ditt innfor Ham? Åpnet sansene, de evige dørene så herlighetens Herre fikk dra inn?

Advent er forberedelsestid for Jesu komme. Løft ditt hode, åpne dine porter for vil Han komme til deg! Du er velkommen til å oppleve dette i fellesskapet på Betania! Vi ønsker å være nær Gud og nær deg!