Uke 5:   27. - 2.  februar

Mandag

18.00

Bønn, undervisning og samtale

Onsdag

18.00

Kids Club

Torsdag

18.00

Bønn, undervisning og samtale

Søndag

11.00

Gudstjeneste. Frank Christoffersen taler.

   Kalender for de neste ukene