14.01.2012 | av Steinar Slotten  

bilde

Det har snudd!

I den mørkeste årstiden merker jeg hvor viktig lyset er for oss mennesker. En dag jeg var ute og kjørte så jeg et sterkt lys foran meg. Jeg tenkte; «nå kommer sola, det har snudd! Vi går mot lysere tider». Jeg forsøker ikke bare å være positiv, jeg vet…

Det finnes utrolig mange positive mennesker her nord. Når vær og vind er som verst så hører jeg noen si; «det blir bedre i morra!». Det er godt med slike positive mennesker. Selv om det ikke vet hvordan været blir, velger de å være positiv. Uten tvil er det et viktig at vi beholder optimismen også i vårt eget gudsliv og i menighetslivet. I Ordspråkene står det: En manns ånd kan holde ham oppe i hans sykdom, men hvem kan bære en motløs ånd? Ord 18:14.

Likevel finnes det et høyere nivå, og det er å ha visshet. Før jul, på den mørkeste dagen i året sa svigermor; «I morra snur sola, nå går vi mot lysere tider!». Selv om det var like mørkt som før visste jeg at det var sant. Jeg kunne løfte mitt hode og se fremover med visshet, det går mot lysere tider. Snakk om gjennombrudd!

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. står det i Hebreerbrevet 11:1. Det finnes altså en tro som gir full visshet om ting en ikke ser. Når Elias går opp på Karmel for å be om regn har han troens fulle visshet om at det vil skje. Han visste at etter seieren over Ba’als profeter ville himmelen åpne seg og gi regn. Selv om han måtte be flere ganger, ba han for et gjennombrudd som han visste måtte komme! (jfr. 1. Kong.18.41ff)

Kan vi forvente et slikt gjennombrudd?

Hør hva Herren sier: Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Nå skal mine øyne være opplatt og mine ører merke på den bønn som stiger opp fra dette sted. (2Krøn 7:13-15) Dette er egentlig ikke noe annet enn det Elias opplevde. Men det er viktig å få med seg at dette er et løfte med betingelse. Han sier: «mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen».

For den menighet, eller for det menneske, som er villig til å ydmyke seg og søker Herren i bønn, og omvender seg, for dem vil Herren åpne himmelens sluser. Dette er ikke snakk om bare å se lyst på det, dette er fakta! Gud har sagt at det vil skje. Alle som har vært villig til å gå denne veien kan forvente et himmelsk gjennombrudd og si: «Det har snudd!