06.04.2011 | av Steinar Slotten  

bilde

Et rikere bønneliv - del 5

Bønn kan være så mye. Når noen har det vanskelig kan man velge å svare; "Jeg tenker på deg". Men bønn kan også innebære kamp. Jakob kjempet i bønn hele natten i det han sa til Gud; "jeg slipper deg ikke før du har velsignet meg". Jakob kjempet og vant! (Jfr 1. Mos.32). Ikke alt kommer med tanken, noen ganger inviteres vi til å kjempe i bønn. Å si ja til denne invitasjonen vil uten tvil gi deg et rikere bønneliv!

Hva velger du å gjøre når noen inviterer deg til å kjempe sammen med dem i bønn? Paulus skriver til sine trosbrødre i Rom: Nå formaner jeg dere, brødre, ved Herren Jesus Kristus og ved Åndens kjærlighet, at dere kjemper sammen med meg i bønn til Gud for meg (Rom 15:30 BGO). Han stod overfor så store utfordringer at han hadde behov for å finne noen som ville stå sammen med ham i bønn.

En bønnekjempe er ikke noe annet enn en person som har sagt ja til dette. Som vet at det ligger et arbeid bak en hver seierskrans. Som ser med forventning frem til seieren. Du kan sitte og se på en seiersseremoni på TV etter store idrettsbragder, men du kan ikke selv oppleve hva det vil si å stå der på seierspallen. Paulus underviser sin venn Timoteus og minner han om noen åndelige prinsipper. Han sier; den som kjemper på idrettsbanen, får ikke seierskransen uten at han følger reglene. Bonden som arbeider, skal først ha sin del av fruktene. (2Tim 2:5f) I den åndelige verden finnes det også lover eller regler. Jesus sier at det er den som ber som får (Matt 7.7-8). Paulus sier til Timoteus at det er bonden som sår som først skal få nyte fruktene. Her ligger det en stor rikdom skjult for oss. Den som er villig til å være i bønn, bli stående i bønnen til det er kjempet ferdig vil også få nyte fruktene.

Når vi velger å si ja til denne invitasjonen vil det skje store ting i og rundt våre egne liv. I det øyeblikket vi i menigheten begynte å be mer, og virkelig stride i bønn, skjedde det nye ting. Blant annet var det langt flere som ba om forbønn og hjelp. Vi har bedt for et utall salveduker, blitt betrodd å ta del i menneskers åndelige kamp. Vi har også kunne glede oss over mange seire. Daniel viser oss at ved å kjempe i bønn forløses løftene. Han leste om de løftene Gud gav sitt folk igjennom profeten Jeremias. Han gikk dermed inn i en tre ukers bønneoffensiv, og for et resultat! (se Dan.10) En annen side ved dette er at vi blir åndelige voktere. Jesus kjempet for disiplene sine; Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete.(Luk 22:31) Også i dag er det viktig at det er noen som kjemper i bønn på denne måten.

Ikke la det bli med tanken, invester tid i bønn og be konkret og vedvarende for det som blir lagt på deg. Synes du det er vanskelig å greie å få det til? Et tips kan være å lage seg bønnekort. Skriv et bønneemne på hvert kort. Be om å få et ord eller noen løfter som er knyttet til dette bønneemne. Bruk så litt tid på hvert av dine bønneemner. Be med et lyttende hjerte, la Den Hellige Ånd få inspirere din bønn. Bruk gjerne ditt bønnespråk i tunger. Plutselig vil du oppdage at du er inne i det fortrolige rommet med Herren, og der skjer det spennende ting!