09.04.2010  

Toppbilde

(bilde: f.v Steinar Slotten, Maj-Britt Stenseth Larsen og Tommy Andreassen)
Det har vært arbeidet med en sammenslåing av Salten Bibelsenter og Betania i flere år. Underveis har det vært mange utfordringer som har gjort at prosessen har stoppet opp. Selv om det ikke har vært formelle møter det siste året har det likevel skjedd en tilnærming på det personlige plan. Menighetene har også hatt felles bønnemøter, og dette har gjort at man i dag står nærmere hverandre enn noen gang.

"Vi har jo allerede hatt våre samlinger på Betania i over ett år nå. Vi ser derfor på det som nå skjer som en naturlig utvikling for oss" sier Tommy Andreassen. Han har vært med i lederskapet i Salten Bibelsenter de siste årene. "I mars måned meddelte vår pastor Torbjørn Noresjø at han ønsket å fratre sin tjeneste som pastor. På årsmøte 7. april gav menigheten klart utrykk for at de så tiden inne for å gå sammen med Betania. Et enstemmig årsmøte vedtok derfor å legge ned egen møtevirksomhet og heller støtte opp om møtene på Betania. På den måten får vi anledning til å bli enda bedre kjent med hverandre" sier Tommy videre.

"Vi ser nå frem til å starte prosessen med å slå sammen menighetene" sier pastor i Betania, Steinar Slotten - "Sammen kan vi nå lenger ut enn vi greier hver for oss. Vi har den samme oppdragsgiver og frelser. Vi må heller ikke glemme at menigheten er hans eiendom, ikke vår. Derfor blir det ikke snakk om noe eierskifte, bare en ny struktur" sier Steinar. "Siden nyttår har menigheten hatt bønnemøter tre kvelder i uka. Vi har gjort dette i erkjennelse av at det bare er igjennom bønn Guds verk kan gå frem på Fauske. Når vi ber så skjer det også noe med oss selv. Jeg tror derfor at det som nå skjer er et Guds verk" sier Steinar videre.

Salten Bibelsenter så dagens lys på 1980-tallet og tok først navnet "Fauske Kristne Senter". Menigheten hadde en klar tilhørighet innen trosbevegelsen. Betania har siden starten vært en tradisjonell pinsemenighet. I mange år var de utpost under Filadelfia Bodø, før de i 1987 ble en selvstendig menighet. De senere år har stadig flere trosmenigheter søkt tilbake til Den Norske Pinsebevegelse. Dette skyldes ikke bare det faktum at trosmenighetene har forandret seg, men også fordi pinsebevegelsen har blitt et romsligere sted å være. Det er derfor ikke noen store læremessige forskjeller mellom disse to menighetene i dag.

Nordlys kristne grunnskole

Det er Salten Bibelsenter som i dag står som eier av Nordlys grunnskole på Kvitblikk. Skolen ble startet i 2001 og har i dag 30 elever. Rektor Maj-Britt Stenseth Larsen er glad for det som nå skjer. Igjennom en sammenslåing med Betania vil skolen styrkes på eiersiden. "En fusjon med Betania vil også være en større trygghet for skolen" sier hun. Tommy Andreassen er også opptatt av dette. "Det er viktig for oss å presisere at skolen ikke får nye eiere, men et utvidet eierskap. Vi som har stått med ansvaret for skolen i Salten Bibelsenter vil fortsatt være engasjert i skolen etter en eventuell sammenslåing med Betania" sier Tommy.

Styreleder for Nordlys, Bodhild B. Aase, er for tiden i Israel, men vil sammen med Tommy Andreassen og Maj-Britt Stenseth Larsen delta i prosessen rundt sammenslåing. Allerede førstkommende mandag starter arbeidet med å klargjøre alle de forhold som vil berøres av dette. Her vil ikke minst behovet for å sikre Nordlys fremtid veie tungt. "Vi er takknemlig for at vi har en kristen grunnskole i kommunen vår, og det vil derfor være viktig for oss alle å finne gode løsninger for videre drift av skolen" avslutter pastor Steinar Slotten.

Artikler Smittevern på våre arrangement Fellesskapshelga 2019 UIO Nordland har flyttet til Røsvik Flott start på høsten! 10 ungdommer søkte frelse Gleder meg til høsten Livet er for kort til å være sjenert - Å tjene Jesus er blitt vår livvstil Flott menighetstur til Steigen Døpt til Kristus!

Artikler Intervjuer Podcast Misjon