05.06.2015  

Toppbilde

Predestinasjon er læren om at Gud på forhånd har utvalgt hvem som skal bli frelst. Paulus skriver til efeserne at Gud har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt (Ef 1:4). Er det slik at siden Gud er allvitende vet Han også på forhånd hvem i fremtiden som kommer til å bli frelst? Eller har vi som enkeltmennesker et selvstendig ansvar for hva som skjer med oss? Dette spørsmålet stilte pastor Steinar Slotten i sin tale søndag 31. mai.

Dette betyr jo dypest sett at det er Gud som styrer alt og har ansvaret for det som skjer med oss. På bakgrunn av dette er det mange som tror på «skjebnen», det som skjer er forutbestemt av Gud. Eller har vi som enkeltmennesker et selvstendig ansvar for hva som skjer med oss?

Predestinasjon eller forutbestemmelse ble aktualisert på 1500-tallet og gjelder spørsmålet om det «frie» eller «trellbundne» vilje. Er vi selv frie til å velge eller det slik at vår skjebne er forutbestemt? Er din vilje bundet er det forutbestemt hvem som blir frelst. En skjebnetro tar utgangspunkt i at det er Gud som har ansvaret for det som skjer og da blir det ikke så viktig hva jeg gjør. På den annen siden har vi den frie vilje hvor ansvaret ligger hos hvert enkelt menneske. Gud har gjort kjent sin vilje. 1Tim 2:3-4: 3 Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Guds vilje er altså at alle skal bli frelst og denne frelse har Gud gitt tilbud om i Jesus Kristus.

Leser vi nøye hva Paulus sier til efeserne så vil vi se at det Gud har forutbestemt er en frelsesplan i Kristus. Gud handler med andre ord ikke med oss som enkeltmennesker. Derfor står det I HAM var forløsning … evig liv. Det finnes to utganger av dette livet; fortapelse eller evig liv (se Joh. 3.16). Gud har gitt oss fri vilje til å velge og det valget kan ingen endre ta for oss.

Hør hele talen her

Artikler Fellesskapshelga 2019 UIO Nordland har flyttet til Røsvik Flott start på høsten! 10 ungdommer søkte frelse Gleder meg til høsten Livet er for kort til å være sjenert - Å tjene Jesus er blitt vår livvstil Flott menighetstur til Steigen Døpt til Kristus! Spesielt å få komme hit

Andakt Artikler Bønneskolen Intervjuer Podcast Nyheter Misjon