Toppbilde

(30.08.2009)  Helgen den 29.-30. august ønsket menigheten sitt nye forstanderpar, Torill og Steinar Slotten, velkommen. Det var festsamvær lørdag og høytidelig innsettelse søndag formiddag. Det var menighetens tidligere faste evangelist og forstander Bjørn Egil Steinset (t.h) som ledet selve innsettelsen.

Lørdag var salen duket til fest og venner fra fjern og nær hadde funnet veien til Betania. Salen var fullsatt og etter fire timer hadde vi fått høre hilsener fra menigheter og venner som hadde kommet fra hele distriktet. Ledende eldste, Svein Wangen, startet det hele med å sitere Salme 118.24; ?Dette er dagen som Herren har gjort? . Det ble en flott fest, hvor nettopp gleden satte sitt preg på kvelden.

Forstander Bjørn Egil Steinset formante menigheten om å ta vare på sitt nye forstanderpar og oppmuntret oss alle til å akte denne tjenesten høyt. Sammen med eldstebrødrene ledet han an bibellesning og bønn.

bilde

I sin innsettelsestale tok vår nye forstander utgangspunkt i Sal 144:13: "La våre forrådshus være fulle så der er noe av alle slag å gi ut! La vårt småfe der ute øke i tusentall, ja, i titusen".

Han siterte også fra Rick Warrens påstand om at "en sunn menighet vokser". Det er mange negative trender i vårt land i dag. Vårt kontinent er ikke preget av vekst. Han minnet videre om pinsefolkets arv og leste sitater både i fra møte-ne i Azusa Street og fra Barratts møter i Oslo. Ja, men det var den gang sier man? Da er det viktig å kunne historien. 1800-tallet var preget av liberalisme og åndelig frafall i det offentlige rom. Friedrich Nietzsche sa "Gud er død!" Men Gud var ikke død, mennesker vendte seg til Gud og himmelen gav regn.

Også i dag kan Gud gi vekst. Han lever! Vi kjente en himmelsk sanksjon i mø-tet og menigheten strømmet frem i ettermøtet og gav sin tilslutning til det som var forkynt.

Slide background
Bjørn Egil Steinset
Slide background
Eldste Oddbjørn Wårheim, Valter Langø og Svein Wangen deltok med skriftlesning
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Eling Therese og Bjørn Henrik Slotten
ARTIKLER Nytt forstanderpar Takk for innsatsen Ombygging av lokalet Lørdagsbibelskole Julebordet '09

1. juli 2020 ble vi en flerstedskirke. Da gikk vi sammen med Bykirka Bodø og skiftet navn til Bykirka Fauske.

Vår nye felles nettside er BYKIRKA.NO