bilde

09.03.2014 | av Tormod J. Karlsen  

Tidens tegn

Da Jesus dro hjem til sin far lovte Han å komme tilbake igjen for å hente de som tror på Ham. (Les Apg. 1, 9-11, Mark. 16, 19, Matt. 16, 27). Han skal komme igjen, først for å hente de som tror og deretter for å dømme verden. Vi vet ikke nøyaktig tidspunkt for disse hendelsene, men Bibelen oppfordrer alle til å være rede. Guds ord forteller også at det skal bli vises mange tegn (begivenheter) når tiden nærmer seg.

Det skal være tegn både i naturen, i atmosfæren og blant menneskene. I Johannes åpenbaring blir det skildret dramatiske ting av hva som skal skje, men de verste tingene skal skje etter at de troende er tatt opp til Himmelen.

Men tidens tegn skal vi som tror også se før vi forlater jorden. I Joh. Åp 13 står det om «dyrets merke» som menneskene blir nødt til å ta, på sin høyre hånd eller i sin panne. «Ingen får kjøpe eller selge hvis de ikke har dette merket». For 60-70 år siden var det ingen som forsto hvordan dette skulle skje, men i dag vet vi at det er fullt mulig. Mobilfirmaet Motorola har allerede utvirket et slikt ID-merke for mennesker. Det er et microchip som sprøytes inn under huden. I denne mikrochip ’en er det et litiumbatteri og det er et problem knyttet til dette, det kan oppstå lekkasje. Noe som vil forårsake betente byller i huden. Også om dette står det om i Åpenbaringsboken (Jfr. 16, 2).

Det skal også skje katastrofale ting i universet som vil ramme jorden. I Joh.Åp 8 står det om brennende fjell og stjerner som skal falle ned på jorden og forårsake enorme ødeleggelser. Nå er det oppdaget svære meteoritter som svever rundt jorden i stratosfæren som stjerneforskere mener kan komme inn i jordens atmosfære. Da vil de bli til et flammende objekt som vil ramme jorden med veldig kraft.

Johannes så også atombomber som fikk folk til å til å springe til fjellene for å skjule seg, noe som peker mot tilfluktsrommene som er bygd over alt. Det som før ble forkynt, av de såkalte “svovelpredikantene” og mange lo av, blir i dag forkynt av vitenskapen. Klimaendringer, katastrofer, epidemier og mange slags destruktive fenomener viser seg nå i vår tid.

Disse tingene som jeg her har nevnt er i emning og de vil skje om ikke så lenge. Derfor sa Jesus at når vi ser disse ting begynner å skje så er Hans gjenkomst nært forestående. Trøsten for oss, som har tatt imot Jesus som vår Frelser, er at vi er ikke på jorden når disse ting skal skje. Da er det Guds vrede over synden som blir fullbyrdet og stakkars den som er igjen på jorden når det skjer.

Derfor er det så nødvendig at vi er rede til å bli med vår Frelser når Han kommer for å hente oss. Vi roper det ut til alle mennesker: Ta imot Frelseren, så blir du med til Himmelen, og slipper unna Guds vrede.