bilde

27.01.2014 | av Steinar Slotten  

Fire K’er som ikke bør stå alene

Det er fire «K’er» som ikke bør stå alene om du vil erfare et rikt åndelig liv. De beskriver 4 forskjellige hovedområder som er viktige for at vi skal fungere rett i forhold til Gud og i vår tjeneste for ham. I sitt brev til menigheten i Kollosæ deler Paulus sitt hjerte med menigheten. Her forteller han at han ber for dem, og det han ber om berører alle disse «K’ene». Disse fire «K’ene» er: Kunnskap, karakter, kall og kraft.

Han skriver: Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Kol 1:9-11

Det er ikke uvesentlig hvilken rekkefølge de kommer i heller. Først ber han om at de må fylles med kunnskap om Guds vilje. Ordet opplyser oss om Guds vilje og vi får innsikt i Guds frelsesplan. Dermed får vi visdom og forstand til å leve i pakt med Guds vilje, ved at vi begynner å leve i pakt med Hans vilje. Da bygges vår karakter og vi begynner å bære frukt for Jesus. Ved å bære frukt vokser vi «i all god gjerning», noe som gjør at Guds hensikt og plan med våre liv vokser frem. Frukt er virkningen av liv og på samme måte som frukten forteller noe om treet, forteller treet noe om den frukt som vil komme på det. Det står i skapelsesberetningen at Gud skapte trær som bærer frukt som har frø. Vårt kall er å gi videre det vi selv har fått. Ikke bare å nyte frukten, men sørge for at det åndelige livet plantes på nytt i andre. Skal det skje må vi bli få kraft så vi fullfører vårt oppdrag.

Vi ser her at ingen av disse fire «K’ene» må bli stående alene. De bør også komme i rett rekkefølge. Derfor vil også jeg be den samme bønnen for ditt liv. Jeg ber om at du søker Gud og får kjennskap til hans vilje med ditt liv. Når du søker å leve for Jesus vil din karakter bygges og da vil også ditt kall vokse frem. Når du vet hva som er Guds plan og vilje med liv, ja, da vet du også hva du trenger kraft til.

I de siste ukene har vi bedt om at vi skal være en duft av liv. Disse 4 K’ene vil bidra til at denne bønnen blir oppfylt. Gud velsigne deg.