bilde

29.05.2013 | av Steinar Slotten  

Plantet ved vann?

Teksten vår i dag bruker et talende bilde som er hentet fra naturen. Slik beskriver Jeremias det liv som er velsignet av Gud: Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt. Jer 17:8

Sommeren står for døren og vi lengter alle etter varme og solfylte dager. Regn er det vel få som drømmer om, i alle fall med det første. Vi vet alle at vann er en livsnødvendighet for alt liv, og at det skal ikke gå så lang tid uten før det vises i naturen. Når du ser oppover lia, etter en tørr periode, hender det at noen trær ser ut til å visne. De står helt gule mellom de andre trærne, som fortsatt er grønne og frodige. Dette er trær som er helt avhengig av regn for å overleve. Det er fordi røttene ikke finner vann. De har ikke funnet den kilden som gjør at de ikke tørker så lett opp.

Jesus er livets kilde, og han forteller dette om seg selv: Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Joh 4:14

David opplevde tørke i sitt liv da han vendte Gud ryggen i ulydighet. Han mistet denne kilden til liv i sitt indre. Han forteller selv hvordan dette opplevdes: For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke Sal 32:4.

Spørsmålet blir om du har «plantet» ditt liv ved livets kilde? Da trenger du ikke å frykte når prøvelsene kommer i livet. Den som har Jesus har liv om han enn dør. Hvor godt er det ikke å ha en å gå til når livet blir vanskelig.

God sommer!