bilde

21.03.2013 | av Tormod J. Karlsen  

Syndebukken

Mange kjenner til fenomenet “syndebukken”. Ja, kanskje noen av oss har opplevd å bli beskyldt for noe man ikke er eller har gjort. Utrykket “syndebukk” stammer fra Bibelen, der en ble gjort til syndebukk for hele folket.

Vi hører stadig om mobbing – at noen blir pekt ut til å være skyld i ting de ikke har gjort. Ja, noen blir sågar mobbet for utseende, dialekt, eller andre diffuse ting de ikke kan noe for. Den opprinnelige historien om syndebukken kan vi lese om i 3. Mos. 16. kap.

Presten som gjorde tjeneste i tempelet skulle velge seg ut bl.a. en bukk som skulle bli lagt skylden på for alle Israels synder. Presten skulle legge sine hender på bukken, bekjenne alle Israels barns misgjerninger og overtredelser, og legge dette på bukken, hvoretter denne ble sendt ut i ørkenen. På denne måte skulle alle Israels barns synder være fjernet fra deres område. Nå var det bare slik at dette måtte gjøres gang på gang, fordi folket stadig forsyndet seg, var ulydig mot Gud og brøt Hans bud.

Dette var et speilbilde på noe som skulle skje lang fram i tid, og fordi dette ikke hadde varig effekt måtte det skje noe som hadde en bedre virkning, ja en fullkommen virkning. I tidenes fylde (når tiden var moden) så sendte Gud sin enbårne sønn til jorden, og Han ble den egentlige syndebukk, og på Ham ble ikke bare Israels barns synd lagt på, men hele verdens.

Han ble mobbet, trakassert, hånet og pint til det ufattelige. Det var ingen som forsvarte ham mot alle falske anklagene, ja, selv hans disipler sviktet Ham da Han ble fanget og torturert, og til slutt korsfestet. Men dette hadde Gud – i samråd med sin elskede sønn bestemt at så måtte skje, for det fantes ingen annen måte å sone all verden synd på. De gammeltestamentlige offer var tidsbestemt, men Jesu soningsoffer er evig. I Hebr. 9,12 står det: Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og vant en evig forløsning”. Og i Koloss. 2, 14 står det: Han utslettet skyldbrevet (alle synder vi hadde gjort, kom til å gjøre) mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok Han bort og naglet det til korset”. En rød strek ble skrevet over all vår syndegjeld, og saldoen gikk ut i null, betalt for evig og alltid. Menneskeheten fikk sjansen til å begynne på nytt – uten å drasse på synd og skyld, renset for tid og evighet.

For oss er det bare å ta imot dette fantastiske tilbud, si ja takk til Jesus, og det tilegnes oss gratis – av nåde. Og engang når dette livet er slutt og vi står foran himmelens port, så er dette billetten for å gå inn til det evige livet. Hvem kan vel si nei til et slikt tilbud?