bilde

31.12.2012 | av Steinar Slotten  

Innfor et nytt år…

Tar vi et lite tilbakeblikk har vi som menighet mye å takke for. Først av alt fordi mennesker har blitt frelst, døpt og tillagt menigheten. I året som gikk kunne vi ønske 19 nye medlemmer velkommen og senest i desember hadde vi dåp.

Vi må også trekke frem barne- og ungdomsarbeidet, der særlig OneWay har beriket oss i året som gikk. Alt dette er først og fremst svar på bønn, la oss ikke glemme det. Det er vår avhengighet til Jesus som danner grunnlaget for all åndelig fremgang og vekst. Jesus sier: «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» Joh 15:5.

Når ting begynner å gå bra er det så lett å miste den nære relasjonen til Jesus. I Guds ord finner vi flere eksempler på hva som skjer når begynner å stole på oss selv. Samson mistet sin styrke på grunn av sitt hovmod (Dom. 16). Kong David falt fordi han kjente seg trygg (2Sam 12). Saul mistet både livet og tronen fordi han sluttet å lytte til Herren (1Sam15).

Menighetens styrke viser seg ikke i antall møtebesøkende på søndagskveldene, men igjennom temperaturen i bønnelivet. For uten Jesus kan vi ingenting gjøre. Vi kan skape god stemning, men det er Herren som skaper atmosfære. Vi kan skape minneverdige øyeblikk, men det er Herren som gjør under. Vi kan gi hverandre så mye, men det er bare Jesus som kan forvandle.

Min bønn for 2013 er derfor at vi skal få se større ting enn vi noen gang har før sett. At Fauske og omegn skal bli berørt av evangeliet. At vi får se mennesker søke frelse, syke blir helbredet og at Guds kraft berører menneskers liv. La oss derfor gjøre 2013 til et bønnens år og søke Guds rike først. For når vi søker å ivareta Guds interesser vil Han ivareta våre interesser. Les profeten Haggais bok og du vil skjønne hvor stor hemmelighet som ligger her.

Ha et velsignet godt nytt år!