bilde

08.12.2012 | av Steinar Slotten  

Hva velger du å ta vare på?

Det hadde vært et underlig år for den unge jenta, fra det lille stedet Nasaret. «Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte» sier Lukas. (Luk 2:19) Teksten er hentet fra juleevangeliet til, men i dag skal vi spørre oss selv; Hva gjemmer vi på i vårt hjerte?

Det er vanskelig for oss å forstå hva Maria gikk igjennom. Rent menneskelig ble hun satt på en skikkelig prøve den dagen engelen Gabriel kom på besøk. I forhold til Josef og sine nærmeste. Alt som skjedde på veien til Betlehem og hyrdenes vitnesbyrd om hva som hadde skjedd ute på Betlehemsmarkene. Det var mye å skulle ta innover seg. Det er da vi får vite at Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det. Selv om det var dramatisk og voldsomt opplevde hun glede. Lukas skriver: Da sa Maria: Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min frelser. For han har sett til sin ringe tjenerinne. Fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han den mektige; hellig er hans navn. (Luk 1:46-49) Det er alltid godt å gjemme på de gode minnene.

Verre blir det om vi velger å gjemme det vonde. Et visdomsord sier; Et glad hjerte gjør ansiktet lyst, men hjertesorg bryter ånden ned. (Ord 15:13) Vi får vite at kong David valgte å gjemme sine onde handlinger mot soldaten Uria i sitt hjerte. Han forelsket seg i hans kone Batseba og sørget for at han ble drept i krigen. Senere, da alt kom frem i lyset sier David: Da jeg tidde, ble mine ben tæret bort, idet jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! – Og du tok bort min syndeskyld. Sela. (Sal 32:2-5) Ordet salig betyr «å være i vater» eller i rett stilling. Et vater skal brukes både loddrett og vannrett. Himmelsk salighet betinger at vi kommer i rett stilling i forhold til Gud (loddrett) men også i rett forhold til våre medmennesker (vannrett).

Det er ikke alt man bør gjemme på i sitt hjerte, Det er kloke ord å lytte til når vismannen Salomo sier: Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. (Ord 4:23) Synd er ikke noe annet enn en byrde og en pest. Det vil ødelegge ditt liv om du ikke kvitter deg med det.