bilde

02.05.2012 | av Steinar Slotten  

Åndelig gjennombrudd!

Tenk deg en regntung dag, skyene ligger helt nede i fjellene. Plutselig bryter solen igjennom skyene og himmelen åpner seg, alt rundt deg bades i sol og lys! Slik kan et åndelig gjennombrudd oppleves.

Vi skal se på tre områder der vi trenger et slikt gjennombrudd i vårt personlige liv.

Vårt forhold til Gud

Pred 3:11 sier at: Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden. Ettersom Gud har lagt evigheten ned i oss har vi en naturlig dragning mot det evige, mot den virkelighet som finnes etter døden. Bibelen forteller oss også at det bare finnes én vei til dette livet. Det står skrevet at Jesus er veien, sannheten og livet, og at ingen kommer til Faderen uten ved Ham (Joh.14.6). Synd betyr adskillelse, og den er som et tett skydekke som stenger for himmelen. På spørsmål om hva som kunne fjerne dette dekket svarte Jesus selv slik; du må fødes på ny for å se Guds rike (Joh. 3.3). Vi finner altså ikke veien til Gud ved å gjøre en masse gode ting, eller bare ved å bli åndelig. Veien til et slikt åndelig gjennombrudd går igjennom troen på Jesus Kristus. Bibelen sier at; Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. (Rom 10:10) Da vil himmelen åpenbare seg for deg!

Vårt forhold til tjenesten

Det andre området vi trenger et gjennombrudd på er i forhold til hvordan vi skal tjene Ham. Vi har behov for å se hva det vil si å leve for Jesus og å komme inn i den tjenesten han har for oss. Paulus var ivrig og bestemte seg for å tjene Gud med alt han var og hadde. Han gikk lenger i sin gudsdyrkelse enn mange jevnaldrende, og var enda mer nidkjær forteller han selv (Gal 1:14). Han ofret alt, likevel bommet han på målet. I stedet for å gjøre Guds vilje ble han en som forfulgte og ødela Guds verk. Gjennombruddet kom da han fikk se lyset på vei til Damaskus (jfr Apg 9.1ff). Peter prøvde også å tjene Jesus uten åpenbaring. For ham kom gjennombruddet en morgen han kom tomhendt hjem fra fisketur (Les Joh. 21). Vi er alle skapt med en hensikt, og den kan vi ikke finne uten åpenbaring. Paulus sier; For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ef 2:10

Vårt forhold til Den Hellige Ånd

For et tredje trenger vi det gjennombruddet som kommer i møte med Den Hellige Ånd. Før Jesus forlater sine disipler og farer opp til himmelen sier han to ting til dem. For det første; dere skal være mine vitner. Men han stopper ikke der, han sier også; og se, jeg sender over dere det som min Far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. (Luk 24:48-49) Det var ikke uten grunn at Jesus formante dem om å vente på Den Hellige Ånd. Det er nok å lese hva som skjedde før og etter pinsedag. Det var først etter at de ble døpt i Den Hellige Ånd at de fikk kraft til å tjene. Det var Åndens kraft og fylde som gjorde de i stand til å berøre andre mennesker med evangeliet.

Om du ikke har fått oppleve slike gjennombrudd i ditt eget liv, så er det nå tid for å søke Gud. Du er kalt til å leve ditt liv under en åpen himmel! Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. Matt 7:7