bilde

02.01.2012 | av Steinar Slotten  

En ny tid?

«Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden! Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det?» (Jes 43:18f) Jeg leser disse ordene om igjen og blir sittende å grunne på dette som Gud sier til profeten Jesaja. Det er akkurat som Herren ønsker å hjelpe Jesaja videre, til å slippe det som engang var og gripe noe nytt.

Han var kommet til et veiskille i livet. Israel var bortført til Babylon, og alt var snudd opp ned for Jesaja. Slik beskriver salmisten situasjonen de var i: Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. (jfr. Sal 137) Forandring kan komme brått og uventet. En ulykke, død eller en bestemt hendelse kan snu opp ned på livet. Venner som svikter, arbeidsplasser som blir borte, ja, listen kan være lang. Det å akseptere at ting er borte kan være en vond prosess. Man kan ikke «spole tiden tilbake».

Forandring er også en naturlig livsprosess. «Alt har sin tid» sier Predikeren (jfr. Pred. 3.1). En tid for å fødes og en tid for å dø. De ulike fasene i livet er naturlige og de kommer til oss alle. Likevel kan de være vanskelige. Vi snakker om ulike livskriser, som 40-årskrisen. Det er noen som så gjerne vil stoppe tiden, men det blir fort litt komisk og rart. Når mamma fortsatt prøver å være 18 år og både kler og oppfører seg deretter.

Se for deg livet som en reise hvor ulike historier skrives, hvor ulike faser hører til ulike kapitler i livet. Når ett kapittel avsluttes er det viktig å se at det også er begynnelsen på et nytt. Da er det godt å høre Herren si: «Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden! Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det?».

Vi står nå på terskelen til et nytt år. La oss gripe dagene som gis oss, og la oss forsøke å fylle dem med glede og liv. La vår felles bønn være: «Herre, hjelp meg til å se fremover med forventning. Når jeg må slippe tak i noe som en gang var, så er det for at jeg skal kunne gripe tak i noe nytt!». Paulus sier: Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. (Fil 3:14)

Godt nytt år!