Det er godt og sikkert når Herren taler. Det er styrke og kraft når Herren taler. Jeg har ofte tenkt på dette med Guds plan, og jeg tror det er veldig viktig å bli bevisst på at Gud har en plan med hver enkelt. I dag virker det som om en del tror at det er for spesielt ivrige, men det er slik at Herren har en plan med alle. "/>
bilde

31.10.2011 | av Haakon Martinsen  

Du skal bli som en vannrik hage

"Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter." Jes.58.11
Det er godt og sikkert når Herren taler. Det er styrke og kraft når Herren taler. Jeg har ofte tenkt på dette med Guds plan, og jeg tror det er veldig viktig å bli bevisst på at Gud har en plan med hver enkelt. I dag virker det som om en del tror at det er for spesielt ivrige, men det er slik at Herren har en plan med alle.

Når man ser i Ordet hvordan Herren hele veien har en frelsesplan for menneskene og hvordan Han fullfører denne på Golgata, ser en jo at Herren har kontroll.

Golgata er løsningen for våre synder, men også for Åndens virke i våre liv. Jesus sier jo at det er til gagn for dere at jeg drar opp til min far, slik at Ånden skal komme. Frelsesverket er mer enn syndenes forlatelse, ikke misforstå for det er grunn nok til å rope Halleluja resten av livet, men da Ånden kom og Jesus åpnet hele himmelen har Herren noe mer på hjerte.

Jesus sier i Joh 7 at det skal flyte strømmer av levende vann ja dette sa Han om den Ånd som skulle komme. Jeg ser at Jesus sier her at "som skriften har sagt" og det var det jeg startet med, "du skal bli" er ikke det herlig, dette er Guds plan med hver eneste sjel Ånden er kommet, og jeg tror det er på tida at vi forstår dette. Om Jesus sa at det er det beste, så er det vel det da?

Ånden er kommet slik er det mulig for oss å være et oppkomme av guddommelig herlighet, for som skriften har sagt slik er det. Herrens Ånd er i oss, så er det da bare å slippe Ånden til for Herrens plan med deg NÅ er: Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter.

Amen