bilde

01.10.2011 | av Steinar Slotten  

Fra herlighet til…

Du ligger på en strand og sola varmer så godt, men så blir sola borte bak en svart sky. Med ett blir alt rundt deg helt annerledes, kaldt og utrivelig. Stranda er ikke lenger så innbydende. Det måtte være slik Pinehas hustru opplevde den dagen da det gikk opp for henne at Guds herlighet var borte.

Fra herligheten til mørke

Hun utbrøt skrekkslagen: Bortveket er herligheten fra Israel. (1Sam 4:21f). Ordene kommer fra en som i utgangspunktet var velsignet. Hun hadde giftet seg med en av prestene i Israel og dermed kommet inn under en helt spesiell velsignelse. Men dessverre var prestene selv mer opptatt av å berike seg selv, enn å tjene Gud. Dette førte til et åndelig mørke over Israel.

Årsaken til at Israel kom i denne situasjonen var ikke en enkeltstående ulykke. Først mistet de respekten for Gud og hans vilje. Prestene gjorde fortsatt sin tjeneste i tempelet, men de var ikke lengre Guds voktere. Når fiendene truet søkte de ikke Gud, men de søkte heller å finne egne løsninger. De forsøkte blant annet å kopiere det Gud hadde gjort i tidligere tider. De visste at deres fiender fryktet Israels Gud (Jfr. 1 Sam. 4.7-8). Historien viste at Guds nærvær hvilte over Guds ark, et nærvær som hadde gitt israelsfolket store seire. Når prestene gikk foran med Guds ark, kunne ikke noe stoppe dem. Uten å spørre Gud om råd, sa prestene ja da folket spurte om å få bruke Guds ark i kampen mot filistrene. De misbrukte Guds navn. Derfor tapte de krigen og filistrene tok Guds ark fra dem, selve symbolet på Guds nærvær. Pinehas hustru merket at Guds herlighet hadde veket bort fra dem.

Fra herlighet til herlighet

I dag har vi ikke lenger en ark, vi har noe mye bedre. Vi har Jesus. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av Guds vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. (Heb 1:3) Paulus sier: Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd. (2Kor 3:18) Det er i Hans nærvær vi har del i Guds herlighet. Ved å leve nær til Jesus vil også hans herlighet hvile over deg. Hva har vi egentlig dersom vi mister Guds herlighet?