bilde

29.08.2011 | av Steinar Slotten  

Onesiforus - en sann venn!

Paulus hadde en venn som het Onesiforus. Dette var en venn som helt sikkert mange vil misunne ham. Onesiforus viste Paulus omsorg, oppmuntret ham og spurte hvordan han hadde det. I 2. Tim. 1.16-18 beskriver Paulus hva han fant hos sin venn Onesiforus.

1. Han har styrket meg

Dette ordet er også oversatt med oppmuntret meg. På grunnteksten betyr ordet også å forfriske eller avkjøle. Onesiforus gjorde slik at Paulus kunne puste lettere i sitt fangenskap. Han løftet ham opp, mens andre trykket ham ned! Han kunne ikke frigjøre Paulus fra hans lenker, men han kunne gjøre de lettere å bære.

2. Han skammet seg ikke over mine lenker

Hvor lett er det ikke å skamme seg over andres feil og gi kritikerne rett? Skyldig eller uskyldig, jeg velger å lukke ører og øyne. Onesiforus hadde ikke bare mot, han hadde et hjerte. Han stilte seg på Paulus side i en vanskelig tid. For ham var ikke skyldspørsmålet det viktigste, men det å være en bror og venn.

3. Han fant meg!

"Han gjorde seg umak med å lete etter meg" sier Paulus. Mange lånte nok også den gang øre til sladder og rykter om Paulus. Lett var det sikkert også å spørre andre om hvordan Paulus hadde det. Onesiforus derimot ville spørre Paulus selv.

Onesiforus levde opp til sitt navn som betyr: Den som kommer med hjelp. Det var en mann som kom til Jesus en dag. Han var opptatt av sin egen rettferdighet, men Jesus stilte han et spørsmål. Hvem er din neste? Det var åpenbart et vanskelig spørsmål, så Jesus fortalte en lignelse om en mann som falt blant røvere. Både prest og levitt gikk forbi uten å gjøre noe. Så kom en samaritaner, en som ingen jøde ventet noe fra. Han bøyde seg ned og hjalp den stakkars mannen som lå der forslått. Jesus spør så; ”Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere?” (Luk 10:36)

Svaret var enkelt, det var han som ikke bare gikk forbi, men som stoppet og hjalp ham. Onesiforus var en slik venn, spørsmålet er om også vi vil være en slik venn?