bilde

02.06.2011 | av Steinar Slotten  

Vil fred på utsiden også skape fred på innsiden?

Er det forskjell på fred? Eller det slik at dersom det blir fred i verden vil vi alle oppleve å få fred i våre egne liv? Vil fred på utsiden også skape fred på innsiden? Jesus sa en gang; “Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir…”. Hva mente han med det?

Alt var så fredfullt og stille rundt meg, men på innsiden var det fullt kaos. Jeg satt ved et stille vann en tidlig morgenstund. På grunn av min indre uro hadde jeg tatt sekken og stukket til skogs. Jeg trodde at om jeg bare oppsøkte fred og ro ville alt ordne seg. Etter en urolig natt satt jeg og så utover stille blikkstille vannet. Ingen lyd, alt var helt stille. Da skjønte jeg det, det var ingen sammenheng mellom indre og ytre fred. Det var ikke slik at ytre fred skapte fred på innsiden.

I stillheten på utsiden ble uroen på innsiden nesten ikke til å holde ut. Er det derfor vi mennesker så ofte omgir oss med så mye bråk, slik at vi ikke skal merke at vi mangler fred på innsiden? Jeg skjønte at det måtte noe helt annet til for å finne fred i hjerte.

Fred eller frid

For noen år siden hadde vi besøk av en venn fra Sverige. Jeg mente at alt norsk var best, og ikke overraskende mente han at alt svensk var best. Når jeg synes at jeg fikk et lite overtak sa han plutselig; “Men en ting har vi som dere ikke har, vi har to ord for fred.” Ja vel, sa jeg – hva med det? “Dere nordmenn er så overfladiske. Når jeg hilser deg med å si frid, så mener jeg ikke fred”. Dette skjønte jeg ikke. “La meg forklare”, fortsatte han, “Vi skiller på ytre og indre fred. Frid betyr den fred du har selv, på innsiden. Så når jeg sier frid til deg, ønsker jeg at du skal eie fred”. Denne lille seansen har fulgt meg senere i livet.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! (Joh 14:27) …min frid giver jag eder… står det ganske riktig i den svenske bibelen. Jesus forteller her at det finnes en forskjell. Mens verden er opptatt av å skape fred mellom mennesker og nasjoner, for å skape en bedre verden, sier Jesus at virkelig fred kommer fra innsiden. Derfor er den fred som Jesus gir annerledes.

En fortalte meg om at hun hadde et sted hun gikk til når hun kjente seg urolig. Det var en liten klippe ut mot havet. Bølgene slo kraftig mot klippen fra alle kanter. Der midt i stormen stod hun og kjente seg trygg. Uansett hvor mye bølgende slo mot klippen hun stod på mistet hun ikke fotfeste. Slik er den fred som Jesus gir. Den holder i liv og i død. Den gir deg fotfeste når sykdom og nød slår mot deg. Den er der når alt rundt deg stormer. Det er denne freden Simeon vitner om å ha funnet når han tok Jesus inn til seg i tempelet; Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse,.. Luk 2:29-30. Den samme freden kan du også få del i ved å ta imot Jesus som din frelser.