bilde

07.04.2011 | av Steinar Slotten  

Ingen fordømmelse

Rom.8.1: Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus!
Et annet ord for fordømmelse er å være bannlyst. Bannlyste ble i gamle dager støtt ut i mørke og ansett som fortapte. Å leve under Guds fordømmelse er likevel en langt mer alvorlig tilstand. Det er en stilling som fører til evig fortapelse, noe Gud ikke ønsker skal skje. Derfor viser påskens budskap oss at Gud kom for å redde oss mennesker fra å gå fortapt. Joh 3.16 beskriver dette på en god måte: For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jesus gav sitt liv for at vi skulle leve. Men hva vil det si å være i kristus?

Den som har tatt i mot Jesus er blitt ikledd rettferdighet. Jesaja skriver om dette: Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg… (Jes 61:10) Paulus kaller dette for å være i Kristus. Vi får med andre ord ikle oss Hans rettferdighet. Vi fremstår som en skjønn perle i Guds øyne. Perlens historie er et sterkt vitnesbyrd på hva det vil si å være i Kristus.

Perlemorsmuslingen

Perlemorsmuslingen lever nede på havets bunn. Den lever av de små mikroskopiske vesener i vannet. Perlemorsmuslingen siler vannet igjennom noen fine kjertler når den spiser. Det hender at det setter seg fast et sandkorn i disse kjertlene. Det gjør veldig vondt. Den begynner å kapsle inn dette sandkornet i perlemor. Til slutt er sandkornet kapslet inne. Sandkornet er borte. Nå har det blitt en perle! Plutselig har dette sandkornet fått verdi takket være perlemoren som skjuler det. Men i det øyeblikket noen henter perlemorsmuslingen opp av vannet, og brekker opp skjellet, dør den. Den måtte bøte med livet for at perlen skulle åpenbares!

Vi var like verdiløse som et lite sandkorn. Jesus tok vårt syndige og verdiløse liv og bar det i smerte opp til Golgata. Da han døde, åpenbarte han hva som lå i hans indre: En ny skapning, omgitt av Hans liv og rettferdighet. Hvem tenker på at inne i en fullkommen perle er det bare et lite sandkorn? Det er hva som dekker sandkornet som gir det verdi. Derfor kan vi si; det er ingen fordømmelse i Kristus Jesus!