bilde

26.02.2011 | av Steinar Slotten  

Den som kommer med hjelp

Det hevdes at det er først i motgangens tider man får vite hvem som er en virkelig venn. Slik var det også for Paulus. Han hadde blitt hyllet, ja, i Lystra gikk de så langt at de sammenlignet ham med den greske guden Hermes. Han ble tatt til fange av romerne og jødene satte ut onde rykter om ham. Selv blant de kristne var det de som ville ha ham bort. Nå satt han bundet i lenker, misforstått, glemt og overgitt til sine fiender. I dette mørket dukker en venn opp. Han het Onesiforus.

I 2. Tim. 1.16-18 forteller Paulus om hva han fant hos sin venn:

1. Han har vederkveget meg

Dette ordet er også oversatt med, styrket, oppmuntret meg. På grunnteksten betyr ordet også å forfriske eller avkjøle. Onesiforus gjorde slik at Paulus kunne puste lettere i sitt fangenskap. Han løftet ham opp, mens andre trykket ham ned!  Han kunne ikke frigjøre Paulus fra hans lenker, men han kunne gjøre de lettere å bære.

2. Han skammet seg ikke over mine lenker

Hvor lett er det ikke å skamme seg over andres feil og gi kritikerne rett? Skyldig eller uskyldig, jeg velger å lukke ører og øyne. Onesiforus hadde ikke bare mot, men også et hjerte. Han stilte seg på Paulus side i en vanskelig tid. For ham var ikke skyldspørsmålet det viktigste, men det å være en bror og venn.

3. Han fant meg!

"Han gjorde seg umak med å lete etter meg" sier Paulus. Mange lånte nok også den gang øre til sladder og rykter om Paulus. Lett var det sikkert også å spørre andre om hvordan Paulus hadde det. Onesiforus derimot ville spørre Paulus selv.

Jeg kommer til å tenke på en broder som det i lengre tid hadde vært stille rundt. Han ble borte fra menighetens fellesskap. De bad for ham, men ingen oppsøkte ham. Etter et års tid traff en gammel kjenning denne ulykkelige broderen i byen. Han viste ham omsorg og spurte om hvordan han hadde det. Han fikk til svar: " Jeg hadde nesten sluttet å tro på at jeg skulle få høre et slikt spørsmål - du er den første som stiller det til meg".

Paulus følte seg også glemt, helt til Onesiforus kom. Han gjorde seg umak og lette til han fant Paulus igjen. Onesiforus levde opp til sitt navn som betyr: Den som kommer med hjelp.