bilde

26.01.2011 | av Tormod J. Karlsen  

Skyldes sykdom synd man har begått?

Spørsmålet om sykdom skyldes synd som man har begått dukker opp med jevne mellomrom. Ja, noen går så langt at de hevder at sykdom er demonbesettelse, og dermed tar opp en praksis med demonutdrivelse for at den syke skal bli legt. Dette er ikke bibelsk. I Joh. 9,2 blir Jesus spurt nettopp om dette, og han svarer at verken den blinde eller hans foreldre hadde syndet - det var ikke derfor han var syk.

Nei, det gode Evangelium er at Jesus tok straffen på seg - straffen for våre synder, og da blir det meningsløst at vi igjen skal straffes. "Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom" Jes. 53,5.

Synd kan føre til sykdom

Men så er det også sant at synd kan føre til sykdom. Men da er det ikke en straffedom fra Gud, men en konsekvens av måten man lever på. En narkoman eller en dranker kan påføre seg selv sykdom, og da som en konsekvens av den synd som er begått. Her må man altså skjelne mellom straff og konsekvens. Det er også en sannhet at sykdom og lidelse kom inn i verden ved Eva og Adams fall - som en konsekvens av synd. Det er tragisk når noen er syke, har store lidelser, og så få høre at dette er demonbesettelse, eller at dette er en straff for synder en har gjort. Man legger jo "sten til byrden" med en slik uttalelse.

Var det slik så vil det nytte lite å be om helbredelse fra sykdommen dersom vedkommende ble straffet for sin sykdom. Men nå er det slik, og takk og lov for det - at vi kan be om helbredelse for den syke. Men så skjer det at helbredelsen ikke inntrer så fort som vi ønsker. Men Herren vil likevel hjelpe med kraft og støtte gjennom lidelse og sykdom. Mange kan vitne om at gjennom sykdom og tunge tider så har de fått dyrebare erfaringer med Gud, som senere har vært til stor hjelp gjennom livet. "Til fred ble meg det bitre" sier salmisten. Ja, sannelig - det kan bli vår erfaring også. Så Gud velsigne deg som er syk. Gud har ikke glemt eller forlatt deg - "Hans kraft fullendes i skrøpelighet".