bilde

08.01.2011 | av Steinar Slotten  

Håp for din fremtid?

Håp er et lite men kraftfullt ord. Mister vi håpet, ja, da er motløsheten der med en gang. Den legger seg over hjerterota som en kvelende hånd. Den slokker gleden og troen på fremtiden – noe å leve for. Vi er avhengig av det som gjemmer seg i dette lille ordet håp. Håpet får meg til å løfte hodet, se over og bortenfor mørke og vanskeligheter som møter meg akkurat nå. Da er det godt å vite at min Gud kommer meg i møte med håp!

Paulus skriver: "Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft". (Rom 15:13) Håpets Gud kan altså fylle oss med glede og fred! Nøkkelen, sier Paulus, ligger i troen. Å være en troende er det samme som å være rik på håp! Da Job sitter der i smerte og kjemper sin kamp sier han; "For hva håp har den gudløse, når Gud avskjærer hans liv, når han tar hans sjel fra ham?" (Job 27:8) David svarer på dette i det han skriver: "Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra ham kommer min frelse." (Sal 62:2) Dette er ikke teoretikere, men mennesker som igjennom erfaring har kommet frem til slike svar.

Troen har også sitt kraftsenter eller sitt utgangspunkt om du vil. Paulus underviser oss om hvordan vi blir en "troende". I Rom 10:17 står det: "Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord." Nøkkelen ligger i å høre Guds ord. Vi kan lese i Bibelen selv, men det kan ofte være lettere å høre Guds ord forkynt. Menigheten kalles den forsamling som samles for å høre Guds ord. Her er Den Hellige Ånds kraft til stede. Og det var denne kraften som Paulus sier vil gi oss all glede og fred i troen.

Hør hva din himmelske far sier til deg akkurat nå: "For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp." (Jer 29:11)