30.10.2010 | av Steinar Slotten  

Himmelsk sølvpuss

Nå nærmer tiden seg for årets sølvpuss folkens, det er snart jul. Skinnende rent sølvtøy er vakkert. Like sikkert er det at upusset og brunt sølv er stygt. Derfor må det pusses i år også. Sølvtøyet er nemlig noe vi vil vise frem og er stolt av å eie. I dag skal vi snakke om hvordan Herren pusser sitt sølv.

Du prøvde oss

Krisetider er også blitt kalt "Kristustider". Det er fordi at det ofte er i motgang vi søker Gud mest. I Salmenes bok finner vi en lovprisningssalme hvor det står; For du prøvde oss, Gud. Du renset oss, likesom de renser sølv. (Sal 66:10) Andre ganger føres vi til et punkt der vi må erkjenne at det er bare Herren som kan hjelpe oss. Slik var det den gangen Herren skulle føre sitt folk ut av Egypt.

Det var nok mange som jublet den dagen de kunne forlate Egypt. Men da de stod ved Rødehavet og så at Faraos mektige hær kom etter dem, ja, da trodde de at alt håp var ute. Men Gud hadde imidlertid kontroll. Rødehavet var ikke tenkt å skulle bli deres grav, men et sted der Herren skapte et varig skille mellom dem og Egypt. (jf. 2. Mos. 12-14)

Skill slagget fra sølvet, så får gullsmeden et kar ut av det! (Ord 25:4) Prøvelser og motgang virker ofte slik at vi kommer styrket ut. Vi får mulighet til å se sider ved oss som ikke er til behag for Gud. Peter vet hva han snakker om når han skriver i sitt brev: Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. (1Pet 1:6f)

Peter kunne juble av glede for prøvelsene fordi han hadde lært at når Herren pusser sitt sølv, så er det fordi han vil løfte oss høyere opp!