24.09.2010 | av Steinar Slotten  

Frukt

I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. (Joh 15:8) Alle har vi vel et ønske om å lykkes. Åndelig sett taler bibelen om at det å bære frukt er et vitnesbyrd på at vi lykkes. Når vi bærer mye frukt, sier Jesus, ja, da blir Gud herliggjort. Iver etter fremgang og vekst er ikke bare en kjødelig trang, nei, det er en naturlig drift som Herren selv har lagt ned i oss. På samme måte som et frukttre eller en fruktbusk er skapt for å bære frukt er vi kalt til å bære åndelig frukt.

Å bære frukt er å oppfylle den hensikt som ligger nedfelt i selve livet. For et epletre er dette å bære frem epler. En ripsbusk bærer rips. Åndelig frukt handler om å synliggjøre den natur vi som Guds barn bærer i oss. Denne naturen er livgivende og den har kraft til å gi liv til hver den som eter av denne frukten. Når menigheten vokser og utstråler Jesu kjærlighet og nåde, ja, da bærer vi frukt.

bilde

Å bære frukt betinger først og fremst at det er liv i grenen som skal bære frukten. Den kan stå plantet i det rette miljøet, men uten at det er liv inne i grenen så bærer den ingenting. I Joh. 15. 1-13 underviser Jesus oss om dette i det han sier: Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt (v.5). Hemmeligheten til et fruktbærende liv ligger altså i fellesskapet. Når Jesus sier at han er hele vintreet og vi er grenene, så tales det her om noe mer enn en enkelt gren. Han sier dere er grenene. Det er i flertall og handler altså ikke bare om den enkeltes forhold til Jesus. Frukt er noe vi bærer i fellesskap.

Menigheten er ikke bare et godt sted å være, men en nødvendighet for oss som er født på ny. I dette fellesskapet istandsettes vi til å bære frukt. Igjennom forkynnelse, fellesskap og tjeneste er vi en stadig prosess. Om denne prosessen sier Jesus: Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. (15.2)

Disse versene i Joh 15 viser oss også at det er en progresjon. I vers 2 sier Jesus at vi skal bære frukt, og når han får rense oss så bærer vi mer frukt. Når vi blir i Jesus og han i oss bærer vi som hans grener mye frukt (v5). La dette være vår bønn for tiden som kommer, Herre rens meg og la meg få være en fruktbærer så jeg kan herliggjøre ditt navn.