28.08.2010 | av Steinar Slotten  

Frelse som frukt

La jorden åpne seg så den kan bære frelse som frukt. (Jes 45:8)

Før bonden kan så ut sitt såkorn må plogskjæret gjøre sitt. Plogen er det redskapet han har for å gjøre jorda mottagelig for såkornet. Med den åpnes jorden så han kan så. Bonden er vel vitende om at når først såkornet kommer i god jord vil det begynne å spire. I en brosjyre laget av Østfold Jordbrukslag stod det å lese; "Jordbruk og skogbruk handler om å sette naturen i arbeid". Både godt og treffende sagt. Det er jo ikke bonden som skaper liv i naturen, han bare legger til rette for at det kan gro frem.

Jesus sier dette om såkornets kraft; Av seg selv bærer jorden grøde: først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. (Mark 4:28) Videre sier han at såkornet er Guds ord og at vi er hans såmenn, kalt til å arbeide på marken. Som Hans såmenn er vi kalt til å legge til rette for at Hans livgivende ord kan få gjøre sin gjerning i menneskers liv.

La jorden åpne seg...

I disse dager starter vi opp med både barne- og ungdomsarbeid. Denne måneden tar vi også opp igjen arbeidet i Steigen. Alt dette er plogjern i Guds rike. Igjennom vårt arbeid ønsker vi å legge til rette for at barna, ungdommen, ja, mennesker i alle aldre skal åpne seg opp for evangeliet. Vi ber om at søndagskolen skal bli et sted der plogskjæret åpner barnas hjerte og gir frelse som frukt. Vi takker Gud for de som nå legger sin hånd på "plogen".

Denne høsten er det flere som går inn i nye tjenester. Uansett om det er i barne - og ungdomsarbeid, omsorgsarbeid, utpostarbeid eller praktiske oppgaver, så har vi alle det samme mål og den samme bønn; "La jorden åpne seg så den kan bære frelse som frukt". La oss huske det som Jesus sa til sine disipler; Noe falt i god jord. Det vokste opp og bar frukt… (Luk 8:8)