21.06.2010 | av Steinar Slotten  

Fornyelse

Forny en stadig ånd inne i meg! (Sal 51:12)

Alt liv er i en stadig forandring, også vi mennesker er det. Som barn er vi opptatt av å vokse, - vi kan liksom ikke bli voksne fort nok! En dag endrer dette seg av en eller annen grunn, vi blir mer opptatt av å holde oss unge. Vi ser oss i speilet og kjenner behov for fornyelse. I naturen er det på samme måte. Trærne som i fjor stod så grønne og fine mistet til slutt sin glans. Bladene visnet og til slutt falt de av. Men så kom våren og med den en ny tid! Hvilken forvandling! Trærne skyter nye friske skudd og de kles på nytt i friskt grønt løv.

David hadde et rop i sitt hjerte; Gud forny en stadig ånd inne i meg! Han ba ikke bare om å bli ny, men om å få leve i en stadig fornyelse. Det er noe friskt over dette, fornyelse gir nytt mot, ny energi og glede. Davids bønn om fornyelse forteller om et liv som har mistet denne energien og gleden. Også i dag kan vi kjenne på det samme. Mange har et lignende rop i sitt indre; "Gud send fornyelse – send vekkelse!". I denne erkjennelsen ligger Guds mulighet.

Det vi kanskje glemmer er at fornyelse også skaper forandring. Fornyelse betyr forandring. Det kan også bety at vi må gi slipp på noe for at det nye skal få plass. Hvordan ville det sett ut dersom trærne ikke ville gi slipp på sine gule og døde blader?

Akt ikke på fortiden!

Ved nyttår for to år siden gav Herren meg dette løftet; Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. (Jes 43:18-19) Å hvor godt det var! Jeg trengte virkelig noe nytt. Jeg lengtet etter å se at det spirte frem noe nytt. I gleden over løfte om en ny tid glemte jeg nesten resten av det ordet jeg fikk: Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden!

Hvor lett er det ikke bare å "plukke" ut det som Gud skal gjøre for oss? Vi overser så lett det Herren ber oss om. Er vi villig til å snu oss fra fortid til fremtid? Gi slipp på det som en gang var? Alle har vi en historie, fylt med både gode og dårlige minner. Herren ber oss om å rette øynene mot det som kommer — det nye som Herren vil la spire frem. Han vil fornye våre dager så vi kan leve i fornyelse. La oss sammen be denne bønn; Gud forny en stadig ånd inne i meg! La oss be om at både vi selv og menigheten får leve i fornyelse.