bilde

28.05.2010 | av Steinar Slotten  

Guds løfter

Han bygde der et alter for Herren og påkalte Herrens navn. (1M 12:8)

Dersom vi skal greie å ta vare på Guds tale til oss er det viktig at vi reiser noen alter i våre liv og vårt arbeid. Guds løfter er ikke bare til trøst og oppmuntring, det er også et oppdrag! Abraham hadde fått noen vidunderlige løfter som Gud ville oppfylle igjennom hans liv.

Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. (1M 12:2) Når Abraham kalles de troendes far er det fordi Gud vil vise oss noen prinsipper igjennom hans liv.

Hva gir løftene næring?

Guds løfter finner ikke noe næring i denne verden. Den som setter sin lit til sine omgivelser kan vanskelig lykkes. Det er kun troen som kan gi løftene næring. Ikke før hadde Abraham kommet til løfteslandet før han ble prøvd på sin tro. Abraham stolte ikke på løftene han hadde fått og flyktet til Egypt. Det ble ingen seierrik tur, tvert imot – det ble en ydmykelse.

Elias: "gi meg først så skal du aldri mangle noe"

Elias opplevde virkelig hva hungersnød var. I hans kamp mot Akab lukket Herren himmelen. Lenge opplevde Elias underet ved bekken Krit der fuglene kom med mat. Når også dette ble stengt sendte Herren ham ned til en enke i Sarepta. Her åpenbarte Herren et viktig trosprinsipp. Det var ikke noe mer igjen enn til et siste måltid. Da er det Elias sier på Herrens vegne: Gi meg først, så skal du aldri mangle noe..

Er vi villige til å gi Herren det han vil ha først

I den menneskelige natur ligger det et behov for å sikre seg selv. Vi liker å vite at vi har mer enn nok. Ordet velsignelse for oss er ofte ensbetydende med overflod. For Herren betyr det at du skal ha det du trenger.

- Derfor står det ikke at krukka ble full, men den ble aldri tom!

Guds løfter holder!