27.02.2010 | av Steinar Slotten  

Å! Jeg er blitt varm!

Det var en stolt guttunge som fikk lov å være med pappa på skauhogst for første gang. Men det var kaldt og det gikk ikke lenge før han stod der hutrende av frost. Da sa pappa; "gutten min hvis du tar i et tak så vil du arbeide deg varm". Noen dager senere var gutten med pappa på møte. Der hørte han pappa vitne. "Det har blitt så kalt i denne verden, jeg føler med så lunken". Da våknet gutten, han ropte ut: "Pappa, da må du ta i et tak så blir du nok varm!".

Du har kanskje erfart hvor kjedelig og ufyselig det er å stå ute å fryse? Man blir ikke akkurat positiv av slikt. Å være tilskuer i Guds rike heller ingen snarvei til velsignelse. Tvert i mot, det er tøft å holde seg varm på tribunen. Jesus sa det slik: Gi, så skal det bli gitt dere! (Luk. 6:38) Det er altså den som deltar og gir av seg selv som blir velsignet, og velsignelse varmer godt!

Den største menigheten på Fauske i dag heter trolig "Hjemmesitter menigheten". Det er mennesker som engang var brennende og ivrige, men så ble de av forskjellige grunner stående på siden. Det er ikke noe godt sted å stå for en kristen. Du blir fort kald og kritisk. Ingen kan bli varm av sånt! Min bønn er at du som har det slik igjen skal få kjenne ildens kraft. Slik at du kan du si med Jesaja: Å! Jeg er blitt varm, jeg kjenner ilden! (Jes 44:16)

Paulus sier til sin venn Timoteus; Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg… (2Tim 1:6) Vi på Betania ønsker å være et sted der det er godt å være og godt å tjene Jesus.

Gud velsigne deg min venn og velkommen inn i varmen!