27.12.2009 | av Steinar Slotten  

Se jeg gjør noe nytt!

Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden! Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. ( Jes 43:18-19)

Profeten Jesaja var sendt av Herren for å gi folket håp. Av teksten forstår vi at han møtte et folk som var sunket sammen i mismot og håpløshet. Så de fremover så de ingen fremtid og så de seg tilbake ble de motløse av den vei de hadde gått. Da er det Jesaja roper ut sitt budskap, han varsler en ny tid. "kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden!" for "se, jeg gjør noe nytt!

"Se", sier Han. Dette "se" finner du igjen og igjen i Guds ord. Jesaja ber oss om å fokusere på Herren, at det er Herren selv som sier; "se, jeg gjør noe nytt!". Det er altså ikke vi, men Herren som skal gjøre det. Han vil være blant oss på en slik måte at vi kan kjenne og merke, at det er Herren som lar noe nytt spire frem. I sin egen tid kunne døperen Johannes' peke på Jesus og si: "Se der Guds lam, som bærer verdens synd!" (Joh.1,29).

Se der er deres Gud

Gud selv grep inn i historien. Budskapet om at Jesus kom til jord er mer enn en skjønn fortelling om jesusbarnet i krybben. Det er historien om hvordan Gud ble menneske, budskapet om Ham som kom og tok vår synd og skam på seg. Han gjorde noe nytt – han kom for å gi frelse og evig liv, der det rådet håpløshet og død. Derfor kan vi si mer enn noen gang; " Styrk de slappe hender, og gjør de vaklende knær sterke! Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er deres Gud!" ( Jes. 35, 3-4) Har du Jesus som din frelser, ja, da har du også en fremtid. Du trenger ikke å overgi deg til motløshet for han er din rettferdighet. Du kan si til ditt urolige hjerte; frykt ikke, for der er Jesus, min Gud!