bilde

10.10.2016 | av Bjørn Henrik Slotten  

Å være

Det er et vers jeg må si meg skyldig i å ha lest feil i lang tid. På tampen av sitt opphold på jorden forlater Jesus disiplene med denne profetiske befalingen: «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Apg 1:8.

Jeg tror ikke jeg er den eneste som intuitivt har lest «og dere skal vitne om meg...» Men det er ikke det som står. Nei, vi skal være Hans vitner. Jeg takker Gud for at Han åpenbarte dette for meg, for jeg tror uvitenheten om denne forskjellen har felt noen Gudskjemper. Jeg kjenner det igjen i eget liv. Med en iver og lengsel etter å se Guds rike ha fremgang har jeg vært veldig opptatt av hva jeg kan gjøre for Jesus. Å vitne, synge, arbeide og styre. Alt dette er vel og bra, og Gud verdsetter det. Men plutselig løper du i veggen.

«Om ikke djevelen kan hindre deg i å bli tent i brann for Gud, vil han prøve å stoppe deg ved å få deg utbrent» . Les dét to ganger før du fortsetter.

Gud er Gud. Han er ikke til for oss, men vi er til for Han. «Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene han med» leser vi i Apg 17:25. Leser du i din bibel ser du at det er svært lite han ber oss om å gjøre. Men desto mer hva vi skal være. Vi skal være vitner, være hellig, være hans rettferdighet og være hans etterfølgere. Gud vil arbeide med vår identitet. Jobbe fra innsiden og forvandle vårt hjerte.

Når vi lar Han vokse og vi avta, og lar Hans vilje bli vår vilje, Hans tanker bli våre tanker og Hans Ord bli våre ord, da går det naturlig. Da trenger vi bare å være . Jaget etter å gjøre ting for Gud stilner med vissheten om at jeg med hvilepuls kan tjene min Far i ånd og sannhet.

Og til slutt. La dette på ingen måte bli en hvilepute for å sitte passiv på din åndelige rompe å bare være. Det å bli likedannet Hans identitet vil produsere lignende frukter som Jesus bar. Hemmeligheten? Det fins ingen. Bibel og Bønn er nøkkelen. Reis deg, gå ut i det Gud har kalt deg til å være.