bilde

30.05.2016 | av Gilmar Borges  

Nærhet

Vi trenger hverandre og den fortroligheten som oppstår når vi står sammen med andre. Vi er ikke bare kalt å stå nær Gud, men vi er også kalt til å stå nær hverandre. Vi må stå så nær hverandre at vi oppdager når noen har det vondt, så nær at vi kan se hverandres ansikt, holde hverandre hender og se nøye etter hvordan den enkelte i menigheten har det.

Vi trenger å bli sett, at noen ser det når vi har det vondt. Noen som ser og spør: «Er det bra med deg, du ser litt trist ut – skal jeg be for deg …?». Salomo sier: Gjør deg flid med å lære hvordan ditt småfe ser ut, og ha omsorg for din buskap! Ordsp 27:23. Vi må ikke stå så langt unna flokken at vi ikke ser den enkelte.

Nehemja ble bekymret da han så at de som arbeidet på muren stod for langt fra hverandre. Så sa jeg til de fornemme mennene, forstanderne og resten av folket: «Arbeidet er stort og omfattende, og vi står langt fra hverandre på muren». (Neh 4:19). Vi må ikke la fienden få mulighet til å komme inn mellom oss. Nehemja fikk folket til å stå sammen, med våpen i den ene handa mens de arbeidet med den andre. De passet på hverandres rygg. Det er også vi kalt til å gjøre, stå så nær hverandre og ta vare på hverandre.

For han elsket ham som sin egen sjel

Jakob sier: Derfor, den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for ham er det synd Jak 4:17. Bibelen sier at vi synder om vi ikke tar oss av hverandre, Gud vil at vi skal ha omsorg for hverandre, slik som han har omsorg for oss. Han har sluttet en pakt med oss på Golgata. Han var villig til å gi sitt liv for oss. Det er på grunn av hans kjærlighet vi kan stå i Guds nærhet. David og Jonatan sluttet også en pakt med hverandre: Så sluttet Jonatan og David en pakt, for han elsket ham som sin egen sjel. 1Sam 18:3.

Jeg ønsker å stå sammen med deg i gudstjenesten og tilbe Gud, men også når du føler deg ensom og trenger en venn. Jeg ønsker å være din bror og venn, en du kan kontakte når du har det vanskelig og trenger hjelp.