bilde

10.01.2016  

Gi akt på Jesus

Teksten var hentet i fra Heb 3:1: Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall: Gi akt på Jesus, den apostel og yppersteprest som vi bekjenner. Verset begynner med et DERFOR og det som sies her blir dermed en konklusjon på det som er sagt tidligere. De to første kapitlene i Hebreerbrevet handler om Jesus, hvem han er og hva han har gjort for oss.
Jesus plasseres i sentrum, alt er gitt til ham. Summen av disse to kapitlene samstemmer med Paulus vitnesbyrd til kolosserne: 13 Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. 14 I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. 15 Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. 17 Han er før alle ting, og alt består ved ham. 18 Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste Kol 1:13-18.

Det er Jesus som forener oss

Det at vi er samlet her i dag skyldes ene og alene at Jesus brakte liv og frelse til oss. Det er Jesus som forener oss og det han som skal være midtpunktet i våre møter. Når vi glemmer å fokusere på Jesus mister alt annet sin kraft. I Matt 17:8 står det: Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Når vi gir akt på Jesus blir alt annet så ubetydelig. Det er da vi kjenner den himmelske gleden, freden og takken. Det er bare ham som skal ha all ære, makt og tilbedelse. Derfor er det så viktig at vi gir akt på HAM. Å gi akt på betyr at vi fokuserer og ser nøye etter. Retter all vår oppmerksomhet på ham.

Gi akt på deg selv

Guds ord oppmuntrer oss også til å gi akt på oss selv. Dette kan virke motsigende, men la oss lese hva Paulus skriver: Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det! For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. 1Tim 4:16. Nøkkelen finner vi vers 12: . vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet! Vi skal akte på at vi er et forbilde overfor andre, en Jesu etterfølger. Vi skal la oss prege av Jesus i tale, i væremåte, i kjærlighet, i tro og i renhet. Da vil vi frelse oss selv og alle dem som HØRER på. Med andre ord, det er viktig hva vi lar komme ut av vår munn. Ord 18:21 sier at: Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt. Paulus minner menigheten i Korint om dette i det han sier til dem: For jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker, når jeg kommer - . at det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, uorden. 2Kor 12:20. La oss alle akte på hva vi sier og gjør, på den måten vil vi frelse oss selv og de som vi påvirker igjennom det vi sier og gjør.

Gi akt på hverandre

For det tredje sier Bibelen at vi skal gi akt på er hverandre: Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Heb 10:24-25. Vi skal oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger sier Guds ord.

Vi er kalt til å heie på hverandre og hjelpe hverandre til gode gjerninger. Det kan hende av og til at vi ikke greier dette så godt. Spesielt når vi opplever at ting ikke blir helt som vi ønsker det. Vi vet vel alle hvordan barn kan reagere når de ikke får det som de vil. Da kan de komme til å si: «Når du ikke vil gjøre det for meg så vil ikke jeg heller gjøre det for deg». Det var ei lita jente som ble så sint på mammaen sin når hun ikke fikk det som hun ville. Hun trampet i gulvet og sa; «Nå skal jeg legge meg ned å dø, da blir du lei deg da!». Spørsmålet er hvor klokt det er å ta livet av seg for at andre skal bli lei seg? Av og til kan vi falle for den samme tanken. Vi er kanskje ikke så tilfreds med det som skjer i menigheten og tenker, «når dere holder på slik, så holder jeg meg hjemme». Eller du bestemmer deg for å slutte å gi penger, eller stryker deg selv på dugnadslistene. Det triste er at når vi gjør det er det først og fremst oss selv det går utover. Nei, da er det viktig å fokusere. Nøkkelen er at vi alle setter Jesus i sentrum, da blir alt det andre lettere å bære. Da de så opp til ham, så de ingen andre enn Jesus!