bilde

01.10.2015 | av Steinar Slotten  

Hva har du gjort for å bli så fullkommen?

Det var en vakker høstdag og en eldre mann var ute på sin daglige spasertur. Mens han går langs et hvitmalt gjerde får han øye på en grein som strekker seg ut over gjerde. På greinen henger det et stort rødt eple. Han blir stående å se på dette vakre eplet og tar seg i å tenkte; «Hva har du gjort for å bli så fullkommen?».

Da er det som han hører eplet si: «Ingenting! Jeg henger bare her på treet jeg».

Det er dette Jesus taler om når han sier: Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. (Joh. 15:4)

Det er akkurat som det lille eplet visker til oss; «Skjønnheten kommer innenfra». Ikke ved å gjøre, men ved å være. Ingen blir frelst egne gjerninger. Bibelen sier: For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger … Ef 2:8-10.

Av nåde ER du frelst. Han har delt sitt liv meg deg og det er ved å være i ham at den himmelske herligheten vokser frem i oss. Alt annet springer ut i fra vårt samfunn med Jesus.