bilde

09.08.2015 | av Steinar Slotten  

Det er en tid for alt…

Kong Salomo skrev «Forkynnerens bok» på slutten av sitt liv hvor han reflekterer over selve livet. Han ser seg tilbake og erkjenner at det er en tid for alt. Alt har sin tid, forteller han, en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen. Det er en tid til å fødes og en tid til å dø, en tid til å plante og en tid til å rykke opp det som er plantet, en tid til å drepe og en tid til å lege, en tid til å rive ned og en tid til å bygge opp, en tid til å gråte og en tid til å le, en tid til å klage og en tid til å danse,(… )Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden (Fork 3:1-11).

Livet kommer med ulike epoker, ulike muligheter som åpner seg opp for en periode for deretter å lukkes igjen. Alle disse ulike periodene i livet gir oss nye muligheter, men også utfordringer. Jeg husker hvor stort det var å kunne kalle seg pappa. Det var en stor gave å få være foreldre til fire nydelige barn. Tiden gikk så fort, plutselig var de store. En dag våknet jeg og måtte innse at vi hadde fått tenåringer i hus. Små mennesker som ville bestemme selv. Nå kunne jeg ikke så lett overstyre deres egen vilje, de hadde krav på å bli hørt. Da skjønte jeg mer enn noen gang at de aller viktigste verdiene vi kan gi våre barn ikke er materielle goder, men åndelige verdier. Salomo sier «Lær den unge den veien han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel» Ord 22:6. Det kom dager da jeg var takknemlig for at de hadde lært Jesus å kjenne og at de hadde et åndelig hjem, en menighet å være i.

Vår bønn er at menigheten skal være et godt sted å være for alle generasjoner. Ikke minst for barn og unge. Her trenger vi foreldrenes hjelp. Det er en tid for alt, og det er også en tid for å legge en god grunnvoll for dine barn fremtid. Sangeren sier det slik: «Hva hjelper det at du sier at du tror, når ditt liv slår i hjel dine ord». La oss be om forstand og styrke til å være et godt forbilde for de som vi har rundt oss. Denne sannheten gjelder likegodt oss som ektefeller, søsken og venner.

Livet kommer med ulike «tider» for oss alle. Noen skal begynne på skolen for første gang denne høsten, mens andre er ferdig med ungdomskolen og står foran et nytt kapittel i livet. Det finnes mange slike «tider» eller epoker i livet. Noen er korte, mens andre er lange.

Sommeren er på hell og høsten er snart her. Vi er i ferd med å samle oss til et nytt arbeidsår i Guds rike. Det er en tid for alt, en tid for å hvile og en tid for å arbeide. Vi står overfor en spennende tid som menighet. Vi ser mange muligheter, men også mange utfordringer. La oss be om en rik høst og det bønnesvaret starter med at vi selv sier; «Jesus, du kan regne med meg!»