bilde

24.03.2015 | av Tormod J. Karlsen  

Legg fortiden bak deg...

Det heter jo i den verdslige verden at “skal man forstå fremtiden må man ha fortiden med seg”. Men i det åndelige er det helt motsatt. Her må man legge fortiden bak seg skal man rekke fram til målet – det evige liv.

Man skulle tro at dette var en selvfølge for den gjenfødte kristne. Men dessverre – slik er det ikke alltid. Mange sliter med ting fra tidligere i livet – synd, bekymringer, frykt for ikke å nå målet, osv. Men hør hva Paulus sier i Fil. 3, 14: “Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bar og strekker meg ut etter det er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Jesus Kristus.” Paulus hadde jo mange ting i sin fortid som ikke var noe bra eller å skryte av. Et langt synderegister som ikke noen av oss ville “skryte” av. Men takket være Guds nåde i Jesus Kristus kunne han tro seg tilgitt og benådet.

Peter er et annet eksempel. Han gjorde noe som vel er utenkelig for oss å gjøre: Han fornektet sin Herre og Mester. Men Jesus tilga ham og gav han en sentral plass i Guds rike. Av og til kan man høre bønner om at Gud må se i nåde til en “stakkars synder” som har gjort så mye galt. Ja, når et menneske kommer til Jesus for første gang, og angrer sin synd og ber om nåde, ja, da er dette den rette bønnen å be. Men i det øyeblikket skjer det noe underfullt og fundamentalt: Gud tilgir, og ikke bare det, men han GLEMMER den synd en har gjort. Altså; – å be om nåde og tilgivelse for synd fra fortiden som Gud har tilgitt og glemt – det er meningsløst.

Det verste med å ikke legge fortiden bak seg er at det vil hindre oss og nå målet for vår sjels frelse. Et rystende eksempel på dette finner vi i 1.Mos. 19, 26. Lots hustru var ikke ferdig med sin fortid – hun så seg tilbake og ble der og da en livløs saltstøtte. Det er ikke bare den tilgitte synden vi skal “glemme” og legge bak oss, men også fortidens syndige vaner og adferd. I Luk. 17, 12 sier Jesus: ”Kom Lots hustru i hu”. Her taler han om sin gjenkomst. Er vi ferdig med fortiden? Synden er sonet, men trekker vi med oss tankegods og syndig adferd inn i kristenlivet? Jesus sier i Luk. 9,62: “Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er ikke skikket for Guds rike”

Og tilslutt – 2.Kor. 5,17: “Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, DET GAMLE ER FORBI, se alt er blitt nytt.