Skip to main content

05.03.2015  

bilde

Gud vil svare på dine bønner!

Dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss (1Joh 5:14). Ut i fra dette bibelverset underviste Jesse Karanja om hva som er grunnlaget for at Gud vil svare på våre bønner. På en enkel og trosfrisk måte viste han at grunnlaget for bønnesvar hviler på den avtale Gud har gjort med oss igjennom sin sønn Jesus Kristus.

bilde

«Bønnen er Guds vei inn til Guds trone, og hvordan vi tenker er helt avgjørende for hvordan vi kommuniserer med vår himmelske far i bønn. Han vil gi oss bønnesvar, ikke på grunn av oss, men fordi han elsker oss så høyt. Å se sin eneste sønn, Jesus Kristus, lide en slik grusom død og bli hengt på kors smertet Gud så dypt, men på grunn av at han elsker oss så høyt holdt han ut denne smerten. Igjennom Jesu død og seier på korset har vi fått barnerett hos Gud. Alle de som har tatt i mot Jesus som sin frelser har blitt innsatt som sønner og døtre. Vår himmelske far har satt oss som arvinger til den himmelske rikdom. Det er denne stillingen, som barn av Gud, som gir deg rett til bønnesvar. Derfor der det avgjørende at sinnet ditt blir forvandlet slik at du tenker rett når du ber. Som barn kommer vi ikke som tiggere, vi kommanderer heller ikke Gud. Nei, vi kommer frem for vår far i frimodig tillit. Vi vet at han elsker oss og vil vårt beste», sa han blant annet.

Vi kjente Guds nærvær og oppmuntring til å be. Han oppmuntret oss til å holde fast i bønnene våre. «Bønner blir aldri gamle. Noen ganger må vi vente lenge på bønnesvar, ja kanskje du aldri får se svaret mens du selv lever, men dine bønner lever videre også etter din død!».

Vi gleder oss til resten av uka.