Skip to main content

12.08.2014 | av Bodhild Bugge Aase  

bilde
Bilder: Filadelfia Bodø

Israel er en velsignelse for hele verden!

"Israel er en velsignelse for hele verden!" proklamerte Pål Pedersen, da Den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem (IKAJ) hadde landsde stevne i Filadelfia Bodø sist helg. Det ble noen fantastiske møter i et nesten fullsatt lokale.

Vi har fått del i deres åndelige goder og står i gjeld til det jødiske folk som har gitt oss Bibelen og verdens Frelser. Vi som hedningefolk er podet inn i det sanne oliventreet og får del i roten og sevjen fra oliventreet (Rom.15,25-27, Rom 11, 17) proklamerte Pedersen. Eva Olsvold Sundar sa at 215 ganger har Gud lovet jødene landet, og mange ganger står det til evig tid eller til evig eie. Når Jesus kommer tilbake, skal lov utgå fra Jerusalem! Israel handler om Guds rike og gode nyheter!

bilde

Eva Sundar hadde også et forløsende budskap på søndagsmøtet ut fra det første profetiske ord i Skriften i 1.Mos 3, 15 om kvinnens ætt, som er Israel. Hun ledet forsamlingen videre gjennom Skriftene helt til Johs. Åpenbaring kap. 12 og kap. 22.Grunnen til at jødene har vært, er og blir forfulgt, er på grunn av Jesus, Han som skal ”knuse slangens hode”. Derfor raser djevelen, som vet han har kort tid igjen.

Dag Øyvind Juliussen skisserte de historiske linjene om landområdene i Midt-Østen, Israels tilblivelse i 1948 og tiden videre framover til dagens situasjon. Det er virkelig behov for folkeopplysning på dette området, og det er en kamp om Israels eksistens også i dag, jfr Salme 83, 4-9.

Det var mange menigheter som var representert i en lyttende og grepet forsamling. Flere ga til kjenne at de ville ta imot Jesus som Frelser. Lovsangen ble ledet av Familiekirka og fra Filadelfia. Dag Øyvind Juliussen, daglig leder i norsk avdeling for Den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem, var så begeistret og vil senere satse på enda større landsdelsarrangement her nord!

Se ikaj.no for mer informasjon om ambassaden og det viktige arbeidet som drives. Da alle ambassader flyttet ut av hovedstaden Jerusalem og til Tel Aviv, ble Den internasjonale kristne ambassaden etablert i Jerusalem i 1980.