Skip to main content

11.06.2014  

bilde

Møte med Noam Bedein

Tirsdag 17.juni får vi besøk av Noam Bedein. Han er direktør for Sderot Mediasenter og har vært bosatt i Sderot nær Gaza. Han vil fortelle om hvordan den spente situasjonen i Gaza påvirker befolkningen i Sderot, Askelon, Ashdod og Vest-Negev. De siste 10 årene har det blitt skutt om lag 12000 raketter mot disse områdene.

bilde

Noam Bedein startet Sderot Media Center (SMC) i 2006. Han ønsket å gjøre noe for landet Israel etter en reise rundt om i verden. Han så hvordan mediene portretterte Israel veldig negativt, og beskrev ikke alltid årsakene til konflikten. Mediene var heller lite interessert i å se lidelsene Israel måtte tåle. Derfor opprettet han SMC for å formidle og dokumentere fakta til mediene utenlands og innenlands. Dette har blitt gjort ved video av reelle hendelser, og ved intervju og reportasjer.

Arbeidet til Noam og hans team har blitt høyt anerkjent av israelske myndigheter, og de har brukt han flere ganger når fakta skal dokumenteres. Utenrikstjenesten i Israel benytter også SMC. Han har vært brukt av FNs Human Rights når det gjaldt konflikten mellom Hamas og Israel. Han har i disse høringene vært Israels ambassadør. Han var også i Geneve under en FN- høring.