Skip to main content

30.05.2014  

bilde

Komme ditt rike!

Det var både inspirerende og trosstyrkene å høre Birger Wroldsen forkynne om at Guds rike har kommet nær, på Kristi Himmelfartsdag. Jesus lærte sine disipler å be denne bønnen; Komme ditt rike. « Når vi ber denne bønnen vil alt det Guds rike representerer komme til oss» sa han blant annet.

bilde

Guds rike har kommet med rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd.( Rom 14:17). «Det står også at gleden er vår styrke, så dersom vi mister gleden vil vi også miste vår styrke». Videre tok han frem flere sider som belyste hva Guds rike representerer.

bilde

Husbandet er virkelig med å løfter i møtene når de leder oss i bønn og tilbedelse. Sammen kunne vi proklamere «Et blodvasket Norge, en hellig nasjon. Renset i blodet, bygd på Guds ord. Himlen er åpen over hele vårt land. Et blodvasket Fauske som priser ditt navn». Det er hva vi ønsker å se i tiden som kommer