Skip to main content

05.01.2014  

bilde

Nattverdsmøte

Søndag ble menighetens bønneaksjon innledet med nattverd. I 21 dager vil menighetens aktivitet preges av bønnemøter, faste og innvielse.

bilde

Før nattverden leste Åge fra 1Peters brev hvor det står: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,. Og fra 1Pet 2:9: Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys,.

bilde

Det er inspirerende å se alle generasjoner sammen på plattforma

bilde

Barna hører Guds rike til, og de blir også invitert til nattverdsbordet.