Skip to main content

28.12.2013 | av Steinar Slotten  

bilde

En duft av liv

I januar inviterer vi hele menigheten til å bruke 21 dager i bønn og innvielse innfor 2014. Vi vil la oss inspirere av Daniel og hans tre venner. Igjennom sin tro og et inderlige ønske om å tjene Gud ble de til en duft av liv, i et fremmed land.

Vi må vi være klar over at det er djevelens jobb å få oss til å leve ugudelig, og slik at vi ønsker å være som alle andre. På samme måte som Daniel gjorde så møter også vi vi et åndelig trykk i hverdagen. Det vil ta fra oss de løfter, og den velsignelse, vi har fått i Kristus. På grunn av Israels kongers ugudelighet ble Daniel og hans venner ført bort fra «Løftes land» ned til Babylon, som betyr «forvirring». Her ble de servert uren mat og presenterte for et levesett som ikke var i tråd med det liv Gud hadde plantet i deres hjerte. Den øverste hoffmannen forsøkte også å definere hvem de var ved å gi dem nye navn. Daniel, som betyr «Gud er min dommer, fikk navnet Baltasar som betyr «Bel vil beskytte». Det er ikke uten betydning hvordan du fremstiller deg for andre mennesker.

bilde

Men Daniel ville ikke la en verdslig makt fortelle hvem han var og hva han skulle tro på. Han visste at det liv, og den tro som han hadde i sitt indre, var sterkere enn den de hadde i Babylon. Derfor svarte han med å innvie seg for Gud. Dette førte til at Gud gav de en overnaturlig tjeneste. Slik står det i Dan 1:17: Og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på allslags skrift og visdom. Daniel forsto seg også på alle slags syner og drømmer . Igjennom sin gudsfrykt ble de hode og ikke hale. De lot seg ikke diktere eller påvirke, men de ble en duft av liv i fremmed land.

Bønn for 2014

Disse fire ungdommene kom ikke til Babylon med store planer og strategier for hvordan de skulle forandre Babylon. De forandret sine omgivelser igjennom de valg de tok. Det var på grunn av at de valgte å innvie seg for Gud at deres liv duftet av liv. Paulus skriver om dette til menigheten i Korint: Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt. For de siste en duft av død til død, for de første en duft av liv til liv… 2Kor 2:14-16.

Egen bønnemanual

Det blir laget en egen bønnemanual som hver enkelt vil få utdelt. Her vil det være en beskrivelse over ulike måter å faste på. Daniel praktiserte en ti dagers grønnsaksfaste for å rense seg selv. Senere fastet han i 21 dager ved å holde seg borte fra kostelig mat og drikke. Dette kan du lese mer om i det lille heftet. Videre vil det være en liten tekst for hver dag som hjelper deg til å reflektere over ukens hovedtema. Søndag 5. januar vil jeg tale over tema; «Et hellig liv», neste søndag «En overnaturlig tjeneste», og siste søndagen «gudsfrykt som overvinner verden». I tillegg er det bønnesamlinger på Betania hver kveld fra mandag – torsdag.

Avsett tid allerede nå og bestem deg for å starte 2014 med bønn og innvielse.