Skip to main content

29.08.2013  

bilde
Pastor Steinar Slotten

Vi vil bli mer utadrettet!

Det var god oppslutning da menigheten var samlet til Visjonskveld. Det er spesielt to ting som får fokus fremover; mer fokus på utadrettet arbeid og nytt barnearbeid for de mellom 3 - 9 år. Responsen var entydig positiv!

bilde

Nytt barnearbeid

Torill presenterte et konsept som heter «Sprell levende» som er et søndagsskole-opplegg. «Vi har ønske om å starte opp med dette parallelt med møte på søndag. Dette er et veldig bra opplegg som gir barnearbeiderne et godt arbeids verktøy. Det er så viktig at vi får gitt barna et godt tilbud» sa hun blant annet.

bilde

Vi må ut!

Steinar gikk igjennom flere ulike tiltak som vil bli faset inn denne høsten. Vi skal ha bønnevandring i sentrum og det er blant annet utarbeidet en egen folder som skal deles ut. Det er også planlagt en del aktivitet allerede og familiekoret har også et ønske om å ha en utadrettet profil.

bilde

Det var satt av god til samtale og praten gikk livlig i gruppene.

bilde

I oppsummeringen var det stor enighet at vi må satse på de yngste. Det kom tydelig frem at vi ønsker å være en generasjonsmenighet, en storfamilie, der alle generasjoner kan være sammen. «Det er så mye snakk om kjernefamilien i dag. Gud ser større på det, storfamilien der besteforeldre, enslige, ja, alle er med er et mer bibelsk prinsipp» var det en som uttrykte.

Vi kunne gå fra hverandre og kjenne på samhold og iver etter å bygge en menighet der alle får plass. Vi delte også alle nøden for de som ikke kjenner Jesus enda. De vil vi gjerne fortelle de gode nyhetene i tiden som kommer.