Skip to main content

24.08.2013  

bilde

Menighetsmøte – «Visjonskveld»

Torsdag 29. august inviteres menigheten til en egen visjonskveld. «Skal menighetens arbeid vokse sterkt og sunt er det viktig at vi alle arbeider mot samme mål. Skal det skje er det ikke nok at lederskapet snakker sammen, men da må hele menigheten være delaktig» sier pastor Steinar Slotten.

I Apostelgjerningene leser vi om at Paulus hadde et syn om natten. Han så en makedonier som ropte; «Kom over og hjelp oss!» (jfr Apg.16). Paulus delte det han hadde sett med de andre som han reiste med ham. Dette gjorde at JEG ble til VI. Det er det samme vi ønsker skal skje hos oss. Det skal ikke være «de» (lederskapet) eller «jeg» (pastoren), men VI (som menighet) som skaper fremtidens menighet. Derfor er det så viktig at de som tilhører menigheten setter av denne kvelden, sier Steinar.